Krever like vilkår

Anbudene og godset forsvinner, og det er øst-eruopeiske selskap som stikker av med dem. Norske transportører taper på pris og har nå sett seg lei av at utenlandske biler kjører norsk last avgiftsfritt på norske veier.

Publisert Oppdatert

Administrerende direktør i Byrknes Auto Stein Inge Larsen, fortalte til NRK i går at deres 100 ansatte og 33 biler henger i en tynn tråd dersom vilkårene ikke bedrer seg. Han vurderer å flagge ut til Polen eller Baltikum for å registrere bilene sine der.

Høyre forslag

Fra Høyre kommer det nå et forslag som kan hjelpe lastebileierne. De vil innføre en ny avgift som gjør at utenlandske vogntog må betale avgifter og bompenger på lik linje med de norske. Problemet i dag er at norske lastebileiere blir utkonkurrert av utenlandske transportselskap som presser prisene på gods i Norge. Forslaget er at Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av høstsesjonen 2010 som skisserer forslag til en løsning.

Siden utenlandske transportører har med seg den dieselen de trenger og ofte mer enn de har lov til fyller de ikke avgiftsbelagt drivstoff i Norge. Bompenger kan vi også se langt etter, siden de aldri får tilsendt noen regning fra bomstasjonene. Norske bileiere derimot må betale både bom og dieselavgift og forskjellen er allerede da på flere tusen kroner på hvert kjøreoppdrag.

Autopass-løsning

NLF støtter forslaget og har i møter med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget pekt på de ulike konkurransevilkår næringen står overfor ved utenlandske transportører i stor grad unnlater å betale bompenger og slipper unna med det. NLF foreslår derfor at alle kjøretøy, norske og utenlandske over 3,5 tonn må ha Autopassbrikke for å kjøre i Norge samt at det stilles sikkerhet i kredittkort. Vegdirektoratet har vurdert å innpasse dette i sin Autopass-strategi fra 2013, noe som NLF mener er alt for langt frem i tid.

NLF krever også bedre kontroll med utenlandske biler når de kjører inn i Norge. Det er i dag lov å ha med maksimalt 600 liter diesel når man passerer grensa inn i Norge, men det er jo allment kjent at mange har med seg 1000 og 1200 liter. NLF ser positivt på at forslag som kan bidra til likere konkurransevilkår og som vil kunne bidra til at utenlandske transportører må betale sin del av kostnadene for bruk av norske veier, på lik linje med norske selskaper og på lik linje med hva norske transportører må betale for i andre land.