Krever nordisk klimaplan

Publisert Oppdatert

Nordisk råd ber om at det lages en plan for klimavennlige transportløsninger i Norden, skriver ANB.

- Denne planen må være offensiv, sier SVs parlamentariske leder Inge Ryan.

Han viser til at transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Stadig mer bil-, sjø- og flytrafikk går over landegrensene. Vi må komme i gang med å kutte transportutslipp for å løse klimakrisen, sier Ryan.

"På skinner igjen"

Han peker på at det nordiske regjeringssamarbeidet om transport ble lagt ned i 2005.

- Men Nordisk råds vedtak bidrar nå til å få det transportpolitiske samarbeidet på skinner igjen, sier SVs parlamentariske leder. Han holdt innlegg om saken i Nordisk råd onsdag.

- Regjeringene oppfordres til å legge fram en plan på neste sesjon om ett år, altså like før FNs klimatoppmøte i København.