Krise for godstrafikken?

Norsk Jernbaneforbund er alvorlig bekymret for fremtidig godstrafikk på jernbanen, skriver forbundsleder Kjell Atle Brunborg i LO’s ”Aktuell”.

Togpendel over Dovre. Ulempen med å benytte bane hvis stengning, er at det ikke bare er ett vogntog, men 25 vogntog pr togsett som samtidig «setter seg fast».

Togpendel over Dovre. Ulempen med å benytte bane hvis stengning, er at det ikke bare er ett vogntog, men 25 vogntog pr togsett som samtidig «setter seg fast». Foto: Foto: Cargonet

Publisert Oppdatert

- CargoNet har de siste årene mistet mye gods på mange av sine hovedstrekninger. Liberaliseringen som politikerne mente var nødvendig for å få mer gods over på bane, har slått fullstendig feil.

Det er kommet noen nye selskaper som har tatt en del av markedet fra CargoNet og svekket selskapets økonomi, men det har ikke medført mer gods til jernbanen, snarere tvert i mot, påpeker Brunborg.