Krisen setter spor

Allerede i 4. kvartal i fjor var nedgangen i transporten med norske lastebiler markant sammenlignet med samme periode året før. Det ble fraktet 13 prosent mindre gods nasjonalt og 15 prosent mindre internasjonalt i perioden iflg. tall fra Statistisk Sentralbyrå - SSB.

Publisert Oppdatert

For hele året under ett var det imidlertid en økning i nasjonal godsmengden på 7 prosent i forhold til 2007. For den internasjonale delen var volumet tilnærmet uendret.

Konjunkturtendensene

Sterkt fall i våre eksportmarkeder har sammen med innenlandske konjunkturimpulser bidratt til kraftig aktivitetsnedgang i norsk økonomi, skriver SSB. Av dette følger en markert økning i arbeidsledigheten. Nedgangen både hjemme og ute ventes å avtal i styrke etter hvert som forsterkede finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak for alvor begynner å virke. En betydelig lavkonjunktur ligger likevel foran oss, og arbeidsledigheten vi fortsette å øke i lang tid.