Kun begrenset frakt av medisiner og medisinsk utstyr under streiken

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) varslet torsdag at de vil gi generell dispensasjon for transport av medisiner og medisinsk utstyr til sykehus, sykehjem og apotek. Schenker mener at det fortsatt er store utfordringer.

Publisert Oppdatert

I en pressemelding understreker Schenker at dispensasjonen ikke vil bety at transporten av medisiner og medisinsk utstyr kommer frem på samme måte som før streiken, selv om det nå gis et generelt fritak fra streiken, mens det før torsdag kun var snakk om dispensasjonsbehandlede enkeltforsendelser.

-Jeg er glad for at de streikende nå vil slippe igjennom varer som gjelder liv og helse, sier adm. dir. Michael Holmstrøm i Schenker AS i pressemeldingen. - Det er likevel store utfordringer knyttet til selve gjennomføringen av dette så lenge alle trafikkterminaler er lammet på grunn av konflikten. Jeg er redd for at det kan bli lange fremføringstider for varene samt at det for usentrale områder vil være umulig å organisere transport uten helt urimelig høye merkostnader, noe som kan gå ut over beredskapen ved sykehus og apoteker, sier Holmstrøm. - Det er derfor viktig at samfunnet ikke har et bilde av at nå kommer medisiner og medisinsk utstyr frem på samme måte som før streiken.

Krever spesialløsninger

De store samlasternes nettverk er totalt lammet, noe som betyr at det må lages spesialløsninger for kunder med denne typen gods i hvert enkelt tilfelle. For kundene gir dette betydelige ekstra kostnader, og vil dessverre for apotek, sykehus o.l. fortsatt medføre en høy grad av uforutsigbarhet, heter det til slutt i pressemeldingen fra Schenker AS..