Kystverket ga Fjord Line fullt medhold

Kystverket har gitt Fjord Line fullt medhold i konflikten med Kristiansand Havn. Havnestyret i Kristiansand avslo i fjor høst Fjord Lines søknad om å få fortsette seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals i sommerhalvåret. Kystverket har kjent vedtaket ugyldig og pålegger Kristiansand Havn å behandle saken på nytt.

Publisert Oppdatert

- Kystverkets vedtak gleder og varmer i kampen om retten til fortsatt seiling med HSC Fjord Cat mellom Kristiansand og Danmark, sier administrerende direktør Ingvald Fardal, Fjord Line.

Styret for Kristiansand Havn vedtok 14. oktober i fjor å stille krav om helårlig drift for både gods og passasjerer for at Fjord Line skal kunne benytte havnen. Fjord Lines søknad om godkjennelse av seilingsplan for HSC Fjord Cat ble 17. november endelig avslått av havnestyret. Fjord Lines katamaran kan verken transportere gods eller krysse Skagerrak om vinteren. Color Line trafikkerer strekningen mellom Kristiansand og Hirtshals hele året, og markedsmessig er det ikke grunnlag for ytterligere en helårsaktør. Som konsekvens av havnestyrets vedtak måtte derfor Fjord Line innstille sin drift på strekningen i sommerhalvåret, og legge ned avdelingen i Kristiansand. Fjord Cat ligger i opplag i Kristiansand.

Ikke hjemmel for å kreve helårlig drift

Fjord Line påklaget havnestyrets vedtak til Kystverket og begrunnet klagen med at kravet om helårlig drift er i strid med havnelovgivningen, konkurranseloven og EØS-loven. Kystverket har gitt Fjord Line fullt medhold, og påpeker at Kristiansand Havn ikke har hjemmel i lov eller forskrift for å stille krav om helårsdrift. Feilen havnestyret har begått får som virkning at vedtaket anses ugyldig, og at søknaden fra Fjord Line må behandles på nytt. Kystverkets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Havnestyret kan eventuelt bringe saken inn for Fiskeri- og kystdepartementet, men departementet har ikke plikt til å behandle den.

Vil vurdere seilinger til sommeren

- Da vi 26. september 2008 oversendte seilingsplanen for 2009 var det klart at vi ville gjennomføre et seilingsprogram mellom Kristiansand og Hirtshals med inntil tre daglige avganger i sommermånedene. I fjor transporterte vi nær 230.000 passasjerer, og markedet for to aktører på denne strekningen er definitivt til stede. Nå avventer vi havnestyrets nye behandling av seilingsplanen for HSC Fjord Cat, og vil deretter gjøre en vurdering av om det praktisk lar seg gjøre å komme i gang til sommeren, sier administrerende direktør Ingvald Fardal. Han uttrykker takknemlighet for de mange støtteerklæringer Fjord Line har fått fra folk og næringsliv i Kristiansand-regionen, og ser frem til et nytt og positivt vedtak i havnestyret.