- Lær av svenskene

Fredag kom de dystre tallene som viser at 255 omkom i trafikken på norske veier i fjor. Av disse var 66 ungdommer i alderen 15 til 24 år.

vei blur trafikk ulykke

vei blur trafikk ulykke

Publisert Oppdatert

I Norge steg antall drepte på veiene med 10 prosent fra 2007 til 2008. I forhold til folkemengden har kun Malta færre trafikkdrepte per innbygger enn Sverige.

- I Sverige har myndighetene satset på veiutbygging. Der går tallene på dødsulykker nedover og tallet for 2008 er det laveste siden 1945, sier stortingsrepresentant og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Arne Sortevik (FrP), i en pressemelding.

Sverige har lenge satset mye på trafikksikringsarbeid - men først og fremst har Sverige er langt, langt bedre veinett enn Norge, sier Sortevik.