Lærer om sykkelfelt

Publisert Oppdatert

- Mange syklister og bilister kjenner ikke godt nok til reglene for bruk av sykkelfelt. Dette går utover syklistene som er den svake part, sier Statens vegvesen.

Statens vegvesen og Romerike politidistrikt inviterer derfor til merking av sykkelfelt og prat om lovlig og ulovlig bruk av sykkelfelt.

- Mange steder i by og tettsteder er det sykkelfelt. Dette er kjørefelt som er reservert for syklende. Vegvesenet merker opp sykkelfeltene slik at de skal være godt synlige.

Sykkelfeltene kjennes igjen ved stiplet hvit linje som er malt i asfalten ca.1,5 m fra kantstein og ved skilt plassert på siden (vedlagt). Det er ikke lov å kjøre bil, stoppe eller parkere i sykkelfeltet. Sykkelfelt gir god framkommelighet for syklistene. Det er alltid sykkelfelt på begge sider av vegen, og det er bare lov å sykle i kjøreretningen.

- Godt synlige sykkelfelt bidrar til syklistenes sikkerhet, men sikkerheten er også avhengig av syklistenes egen oppførsel og bilistenes opptreden, sier vegvesenet.