Langsomt blir veiene bygd

Vei er viktig for mange mennesker og bedrifter i Norge. Likevel går det svært langsomt med veiutbyggingen her til lands. Det tyder på at veier kanskje ikke er så viktige likevel.

Knut Viggen blogg tegning

Knut Viggen blogg tegning

Publisert Oppdatert

23. november ble det åpnet en åtte kilometer lang motorveistrekning mellom Krosby og Knapstad i Østfold. Til stede var både statsminister og samferdselsminister for å kaste glans over åpningen. De benyttet samtidig anledningen til å skryte av egen innsats. E18 fra Vinterbro til svenskegrensen skal på plass, slik E6 gjennom Østfold ble bygd ut og forsert på 1990 og 2000-tallet. Neste år starter anleggsarbeidet på strekningen Melleby-M omarken, mens arbeidet på strekningen Knapstad-Akershus grense etter planen skal begynne i 2013. Men det kan ta tid å få den siste og viktigste biten på plass, nemlig strekningen Akershus grense - Vinterbro. Her er det nemlig lokalpolitikken som har fått råde og som har sørget for utsettelser av viktige vedtak.

Slik bygges veier i Norge, bit for bit. Etter først å ha vært gjennom en planleggingskvern som maler svært langsomt og der hovedprinsippet synes å være at det er de lokale interessene som går foran alt.

Det er ikke noen tvil om at veiinvesteringene har fått et løft med den rødgrønne regjeringen, men mye av det som er gitt i økte budsjetter har gått til drift og vedlikehold. Viktig det også, men vi skulle gjerne ha bygget noen flere gode nye veier. Der skorter det på statlige midler. De årlige budsjettene setter sine begrensninger. Og en stor del av investeringene kommer fra bilistene selv - i form av bompenger.

Det store løftet har uteblitt, noe som også bekreftes i pressemeldingen som regjeringen la ut etter veiåpningen i november. Der står det svart på hvitt at det i årene 2000 til 2010 ble bygd 189,4 kilometer firefelts vei i Norge. For perioden 2010 til 2020 er det planlagt utbygging av ytterligere 186 kilometer firefelts vei, det vil si en nedgang på 3,4 kilometer i forhold til forrige tiårsperiode.

Høres det ut som noe veiløft?

Under den nasjonale veikonferansen som ble avholdt i Trondheim i november ble det diskutert flere forskjellige løsninger, på det som mer og mer ser ut som en systemfeil. For det kan vel ikke være en politisk vilje bak all denne uforståelige sendrektigheten?

Konferanse samlet deltagere fra både inn- og utland. Ett av innleggene som gjorde mest inntrykk kom fra Portugal, der det er bygd 170 kilometer motorvei hvert år de siste ti årene. Portugal er EUs fattige fetter, men har likevel greid å bygge ti ganger så mye motorvei som en av verdens rikeste nasjoner de siste ti årene - Norge.

Forstå det den som kan.