Lanserer barnas transportplan

Publisert Oppdatert

Stortingskandidat Marion Gunstveit Bojanowski og gruppeleder Kjetil Glimsdal i KrF mener «Nasjonal transportplan» må bli mer barnevennlig. Nå kommer de med sine innspill til dokumentet som lanseres på stortinget fredag.

- Det må en kraftig satsing på utbygging av trygge skoleveier, gang-, og sykkelveier. Vi ser en økning i ulykker som involverer myke trafikanter. Svak kommuneøkonomi fører også, i enkelte kommuner, til nedleggelse av skoler. Dette vil skape et større transportbehov. Utbedring og bygging av gang- og sykkelveier langs skoleveiene er viktig for barnas sikkerhet, og kommer også den øvrige befolkningen til gode, påpeker KrF-toppene til Grimstad Adressetidende.