NLF inviterte:

Lastebilseminar for politikere

Stortingets transport og kommunikasjonskomite var svært fornøyd med NLF-seminaret. I tillegg til en "tunnelbrann" fikk de et innblikk i hva norsk transportbransje sliter med.

Terje Hagelund er fagsjef ved If sikkerhetssenter. Han ga de frammøtte en bokstavelig talt skremmende opplevelse i form av en lastebilbrann i tunnel.
Terje Hagelund er fagsjef ved If sikkerhetssenter. Han ga de frammøtte en bokstavelig talt skremmende opplevelse i form av en lastebilbrann i tunnel.
Publisert Oppdatert
Engasjerte! Komiteleder i transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H) og Geir A. Mo, adm. direktør i NLF hadde mye å snakke om.
Engasjerte! Komiteleder i transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H) og Geir A. Mo, adm. direktør i NLF hadde mye å snakke om.

-Vi kunne dratt på seminarer i ett sett, men vi er veldig selektive. Når det gjelder NLFs seminar fant vi det så interessant at en nær fulltallig komite valgte å ta turen til Hobøl, sa Linda Hofstad Helleland (H), komiteleder for Stortinghets transport- og kommunikasjonskomite.

Program

NLF hadde lagt opp til et rikholdig program som virkelig skulle få politikerne til å innse hvilke utfordringer norsk transportnæring står overfor om dagen. Etter åpningsinnlegget til forbundsleder Per Madsen i NLF, tok Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF ordet. Han holdt et engasjerende innlegg om NLFs visjoner om blant annet bransjens omdømme, og at de alle er opptatt av trafikksikkerheten. Derfor syntes han det var underlig å registrere at regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder mindre penger til trafikksikkerhet enn fjoråret.

Han fortalte også at undersøkelser viser at 92% av ulykkene skyldes menneskelig svikt. Videre at ulykkene oftest inntreffer fredag morgen og formiddag, og at 7 av 10 ulykker skjer i Nord-Norge.

Utlendinger

-Debatten er komplisert og utfordringene med den skjeve konkurransen fra utlandet er store. I dag kan en sjåfør kjøpe seg førerkort for noen euro. Tenk dere tanken at dere skal levere barna i barnehagen, og bak dere ligger et vogntog med farlig gods der sjåføren kanskje aldri har vært innom en kjøreskole, ikke kan noe om ADR, eller ikke har sovet mer enn et kvarter det siste døgnet, sa Mo til politikerne.

Han utfordret politikerne til å sette seg nøye inn i problematikken, og sørge for at kontrollene blir bedre. De ekstra 40 millionene som nå er lovet til kontroller fører ifølge Mo bare til at myndighetene klarer å kontrollere vogntog tilsvarende 30 dagers grensepassering over Svinesund. Både han, Per Madsen og viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni snakket også mye om kabotasjeproblematikken, den sosiale dumpingen som foregår, og all kriminalitet som følger i kjølvannet av dette.

-64% av alle våre medlemmer forteller at de har opplevd dieseltyverier, tyverier som koster dem store summer, samtidig som politiet ikke prioriterer disse sakene. Dette må det gjøres noe med, sa Mo.

Transportpoliti

NLF mener at det er viktig å samordne de ulike kontrolletatene og danne et transportpoliti ala tyske BAG. Det betyr at Statens vegvesen, Politiet, Tollvesenet og Arbeidstilsynet bør inngå i en slik gruppe som bør ha ansvaret for planlagte og tilfeldige kontroller både langs vei og i bedrift. Transportpolitiet må ha bred kompetanse og ha sanksjonsmyndighet. Begge regjeringspartiene skal være positive til en slik løsning.

I tillegg til dette, fikk deltagerne oppleve en "live" tunnelbrann med en lastebil. If skal være de eneste i Nord-Europa som har et slikt anlegg som på Hobøl.

Videre holdt nesteleder i NLF, Tore Velten, et godt innlegg om tekonolgi og miljø i moderne lastebiler.

Les om da Arbeiderpartiet ville lære mer om lastebilbransjen HER

Det var stor interesse fra politikerne i transport- og kommunikasjonskommiteen, da NLF inivterte til seminar hos If Sikkerhetssenter i Hobøl onsdag.
Det var stor interesse fra politikerne i transport- og kommunikasjonskommiteen, da NLF inivterte til seminar hos If Sikkerhetssenter i Hobøl onsdag.