Lastebiltransporten må bli dyrere

Publisert Oppdatert

Den voldsomme prisøkningen på diesel må føre til at lastebiltransporten blir dyrere. I første omgang blir dette en realitet for transportkjøperne. På litt sikt vil også den norske forbrukeren merke dette, gjennom høyere priser på varene. I løpet av det siste året har dieselprisen økt med 30%. Denne kostnadsøkningen må transportkjøperne bære, og det er de i stand til.

NHO la nylig fram sin halvårsrapport for våren 2008. I rapporten gis et svært positivt syn på norsk økonomi - en økonomi i særklasse. Tilbakemeldingen fra bedriftene er også positiv - det er kun et fåtall av bedriftene som vurderer markedsutsiktene for 2009 som dårligere enn inneværende år.

Det er NLFs oppfatning at de økte kostnadene for å få varene levert, må dekkes av transportkjøperne. Lastebilnæringen preges fortsatt av lav inntjening og lav egenkapital. For å unngå at lastebileierne blir tvunget til å stoppe opp og i verste fall innstille virksomheten, må de økte drivstoffkostnadene medføre økte priser for lastebiltransport, på samme måte som prisene økes i luftfarten og i kollektivtrafikken.

Den enkelte lastebileier må selv vurdere hvilke konsekvenser økningen i dieselpris får i egen bedrift. Men NLF ser for seg en betydelig prisøkning på lastebiltransport.