Lavere busskostnad med anbud

Innføring av anbud i lokal rutebiltrafikk fører til reduserte tilskudd. Denne gevinsten ser heller ikke ut til å bli spist opp over tid. Dette konkluderer en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Publisert Oppdatert

Rapporten beskriver hovedtrekk i utviklingen av rutebiltransport i perioden 1994 til 2009. Kostnadene for fylkene går ned ved innføringen av anbud, og holder seg lavere enn i områder hvor anbud ikke er innført. ??Mulige forklaringer på denne prisutviklingen kan tenkes å komme fra konkurranseforholdene mellom selskapene som deltar i anbudskonkurransene. ??

Den overordnede trenden er færre, men større selskaper. Likevel viser studien at antall selskaper som konkurrerer i de ulike anbudskonkurransene ikke går ned over tid. Selv om mange oppkjøp har funnet sted, er det heller ikke grunnlag for å si at krysseierskap i betydelig grad bidrar til å svekke konkurransen, står det å lese på Tøis hjemmesider.