Lavterskelbusser krever godt veivedlikehold

Myndighetenes krav til universell utforming gjør det umulig å bruke kjetting på de nye lavterskelbussene, melder Adresseavisen. Sjåfører og passasjerer frykter for trafikksikkerheten på glatt vinterføre. Universell utforming av bussene betinger derfor et godt veivedlikehold.

Publisert Oppdatert

De nye bussene med laventré er ikke konstruert for å kjøre med vanlig kjetting, sier Arne J. Nymo, administrerende direktør i Team Trafikk i Trondheim. Han forteller at de nye bussene - som nå blir mer vanlig over hele landet - har hjulkasser som er så trange at det ikke er mulig å legge på vanlig kjetting.

I forskrift om bruk av kjøretøy heter det blant annet at det i "...kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane."

Det er pålegg om at det skal være kjetting med i bussene. Men dette er nødkjetting som ifølge Arne J. Nymo er så tynn at den bare kan brukes i nødsituasjoner og er umulig å kjøre med den over lengre strekninger. I Trondheim har det vært ekstremt glatt den siste uka, og på spørsmål fra Adresseavisen om det i det hele tatt er forsvarlig å kjøre buss uten kjetting under slike forhold, sier trafikkdirektør Nymo at dette betinger at veiholder tar ansvar og sørger for at veiene er kjørbare.

Team Trafikk vurderte på et tidspunkt å innstille all kjøring med de kjettingløse lavterskelbussene da regnet plasket ned og polerte veiene i pilotkommunen Trondheim for noen dager siden.