- Leser skilt, lagrer ikke data

Vegvesenet har kamera for å lese skilt. Slik kan kjøretøy med mangler velges ut for kontroll. Bildene blir ikke lagret.

Publisert Oppdatert
Dette skiltet varsler om at skiltene blir lest for avdekke om kjøretøy har mangler.

Dette skiltet varsler om at skiltene blir lest for avdekke om kjøretøy har mangler.

- Våre kamera for automatisk skiltgjenkjenning er effektive for å plukke ut kjøretøy med mangler. Det kan enten være avgifter som ikke er betalt eller det kan være tekniske feil som ikke er rettet opp.

Det er derfor viktig for trafikksikkerheten at vi har effektive verktøy for å luke ut slike kjøretøy, sier fungerende seksjonsleder Arne Valdemar Nielsen i Vegdirektoratet.

Bilder blir ikke lagret

- Det er viktig å være klar over at ingen våre 23 mobile kameraenheter og de to permanente kameraene lagrer informasjon, verken om kjøretøy eller fører.

De brukes der og da for målrettet utvelgelse av kjøretøy som skal stanses og kontrolleres. De som har alt i orden får kjøre videre.

Vegvesenet er uenig med Datatilsynet i at bilistene ikke varsles tilstrekkelig om de to permanente kameraene ved Taraldrud sør for Oslo og Sandmoen sør for Trondheim. Dette punktet i rapporten vil Vegvesenet påklage til Personvernnemnda.

Ikke ATK

Skiltgjenkjenning må ikke forveksles med boksene for automatisk trafikkontroll (ATK) som finnes langs veiene. Registreringer som foretas her er opplysninger som administreres og eies av Politiet.

- Vi arbeider med å etterkomme Datatilsynet, herunder har vi blant annet formalisert en avtale om databehandling med Tollvesenet.

Fire ganger mer effektivt

- Etter at vi tok i bruk verktøyet i 2009 har vi økt effektiviteten i vår kontrollvirksomhet betydelig. Statens vegvesen avskilter nå fire ganger så mange kjøretøy langs vegen på grunn av mangler ved kjøretøyets tekniske stand, eller manglende betaling av avgifter, påpeker Nielsen.