Letter på regelverket for bred transport

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete går landbruket og Bondelaget i møte, og utvider 5-kilometersregelen til 20 kilometer. Det innebærer at traktorer med redskap bredere enn 2,55 meter, kan kjøre inntil 20 kilometer langs offentlig veg.

Samferdselsminister Liuv Signe Navarsete

Samferdselsminister Liuv Signe Navarsete Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

- En avgrensning gjennom en 5-kilometersgrense er lite hensiktsmessig i forhold til å ivareta trafikksikkerheten. Endringer i bruksstrukturen med mer leiejord og samdrifter, skaper behov for en mer fleksibel grense, sier Navarsete i følge nettstedet til Nord-Trøndelag Bondelag.

Hun presenterte endringene på Stjørdal fredag. Statsråden sa at departementet vil gå gjennom regelverket på nytt. Målet er å vurdere om dagens regelverk på en god nok måte ivaretar trafikksikkerheten, og om det finnes måter å ivarta trafikksikkerheten på som i større grad enn dagens regelverk imøtekommer de behov landbruket har.

I følge Nord-Trøndelag Bondelag vil Navarsete opprette en gruppe med bred representasjon fra både organisasjoner og myndigheter for å gå gjennom regelverket. Eventuelle endringer skal kunne iverksettes fra 1. januar 2010. Men for å finne en løsning på kort sikt, vil Samferdselsdepartementet legge til grunn at begrepet "kortere vegstrekning" skal defineres som 20 kilometer - ikke 5 som i dag.