Lettere å ta pilletrillere i trafikken

Fra 1. februar blir det enklere for politiet å ta bilister som kjører i legemiddel- og narkotikarus. Da innføres nye regler for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Leif N. Olsen i KNA mener nye promilleregler bedrer trafikksikkerheten

Leif N. Olsen i KNA mener nye promilleregler bedrer trafikksikkerheten Foto: Foto:Kaia Means, KNA

Publisert Oppdatert
De faste grensene for de 20 legemidlene/narkotiske stoffene på listen er basert på vitenskapelige vurderinger og innebærer nulltoleranse av bilister som er påvirket av disse stoffene, ifølge Folkehelseinstituttet.

De faste grensene for de 20 legemidlene/narkotiske stoffene på listen er basert på vitenskapelige vurderinger og innebærer nulltoleranse av bilister som er påvirket av disse stoffene, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det kjøres minst 126 000 rusturer hver eneste dag i Norge, og i 77 000 av tilfellene er sjåføren påvirket av legemidler merket med rød trekant, sier Leif N. Olsen.

Det kjøres minst 126 000 rusturer hver eneste dag i Norge, og i 77 000 av tilfellene er sjåføren påvirket av legemidler merket med rød trekant, sier Leif N. Olsen.

Den nye grensen tilsvarer promillegrensen på 0,2 og er definert for 20 berusende eller sløvende stoffer.

- Sammenlignet med andre land er det lite promillekjøring i Norge, men det har blitt en betydelig økning i kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Derfor er de nye reglene gode nyheter for trafikksikkerheten, sier jurist og rådgiver Leif N. Olsen i bilorganisasjonen KNA til nyhetsbyrået Newswire.

Den 17. desember i 2010 sanksjonerte Kongen et vedtak som gir hjemmel for hurtigtesting, eller narkometer som det heter på folkemunne. Deretter har det blitt jobbet med å få på plass faste lave grenser for ulike rusmidler som tilsvarer 0,2 promille alkohol. Det er altså dette som nå er på plass.

Les også: Har tro på alkolås

Det er omkring et år siden at samferdselsministeren varslet nulltoleranse for kjøring i narkorus.

Les også: Nulltoleranse for kjøring i narkorus

Samtidig med innføring av de nye grenseverdiene, får altså politiet mulighet til å hurtigteste bilførere ved mistanke om legemiddelrus.

- Politiet kan nå gjennomføre undersøkelsen ''tegn og symptomer''. Den visuelle undersøkelse påviser påvirkning av narkotiske stoffer, en metode norsk politi er spesielt gode på. Det vil også benyttes spyttprøver for å påvise ulovlige stoffer, sier Leif N. Olsen.

Mange er påvirket

En rapport fra Folkehelseinstituttet i 2011 viser at 1,1 prosent av bilførerne på norske veier er påvirket av legemidler i den grad at de burde latt bilen stå. Tilsvarende tall for narkotika er 0,4 prosent, og 0,3 prosent for alkohol.

- Det innebærer at det kjøres minst 126 000 rusturer hver eneste dag i Norge, og i 77 000 av tilfellene er sjåføren påvirket av legemidler merket med rød trekant, sier Leif N. Olsen.

- Mange mennesker tar medisiner som kan påvirke bilkjøringen. Særlig eldre som går på en cocktail av forskjellige medikamenter, risikerer å få seg en overraskelse hvis de blir stanset av politiet og sjekket for ruskjøring, tror han.

I 2009 ble 4500 sjåfører tatt for annet rus enn alkohol. Men mørketallene er store. Disse sjåførene representerer 30-40% økt risiko for ulykke. Det fortalte fortalte statssekretær Lars Erik Bartnes til tungt.no i fjor.

Sparer tid

For politiet vil de nye reglene gjøre jobben mye enklere.

- Vi kommer til å spare både tid og penger til å utrede slike saker, og vi vil også bruke mindre tid i retten, sier politiinspektør Olav Markussen i Utrykningspolitiet.

Innføringen av faste grenser for andre stoffer enn alkohol vil redusere behovet for sakkyndige uttalelser og vurderinger av individuell påvirkning i slike straffesaker.

Tidligere har det vært slik at politiet selv har måttet anslå om en sjåfør har vært ruset. Deretter måtte vedkommende sjåfør til en sakkyndig.

Bilførere som kan vise gyldig resept, vil som nå få en individuell vurdering av sakkyndig.

De faste grensene for de 20 legemidlene/narkotiske stoffene på listen er basert på vitenskapelige vurderinger og innebærer nulltoleranse av bilister som er påvirket av disse stoffene, ifølge Folkehelseinstituttet.

På listen står blant annet en rekke beroligende og smertestillende medisiner, i tillegg til rent narkotiske stoffer.

Les også: Konferanse om rus og trafikksikkerhet

Les også: 1/3 av fatale ulykker er alkohol-relaterte