Like mye over grensa som før

Statistisk Sentralbyrå - SSBs statistikk over godstransporten over grensen gir et noe skjevt forhold til den intereuropeiske landtransporten relatert til Norge ettersom gods med lastebil som kjører ut eller inn via ferge ikke er inkludert. Men, tallene gir likevel en god pekepinn på fordelingen mellom de forskjellige internasjonale aktørene. Av tabellen ser vi en nedgang for norske og svenske transportører.

Scania svensk vei semi natur

Scania svensk vei semi natur

Publisert Oppdatert

Totalt ble det fraktet 2,9 mill. tonn over grensen med lastebil i tredje kvartal i år. Det er tilnærmet identisk med volumet i 2007. 46,3 prosent ble fraktet med norske biler - en nedgang på 1,5 prosentpoeng. Svenske biler sto for 27,5 prosent av totalmengden - en nedgang på 1,7 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

Tabeller kan brukes til så mangt. Hvis vi ser på tallene for perioden 2000 til 2006 er nedgangen i norske transportørers andel på 5 prosent, mens andelen for svenske transportører kun har en liten nedgang på 0,7 prosent. De østeuropeiske landene er de som øker mest i godstransporten mellom Norge og det øvrige Europa. Størst økning har de "andre" med 2,1 prosent fra 2000 til 2006.