Fisketransportproblemet:

Likhet for loven?

Hans Inge Berge har i en årrekke fraktet levende fisk med bilene sine. For et år siden fikk også han brev fra Statens vegvesen (SVV) om at kjøringen ikke var unntatt kjøre- og hviletid. Nå er han i ferd med å tape kampen om kundene.

- Jeg taper store penger på pålegget fra Statens vegvesen mens konkurrentene mine fortsatt får kjøre som før, sier en oppgitt Hans Inge Berge.

- Jeg taper store penger på pålegget fra Statens vegvesen mens konkurrentene mine fortsatt får kjøre som før, sier en oppgitt Hans Inge Berge.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen varsler i brevet om at de ved senere kontroller vil kreve dokumentasjon for kjøre- og hviletid ved lignende transport.

Så mens to smolttransportører i Hordaland har fått brev fra SVV angående denne tolkningen, hvorav en har tatt brevet til følge, kjører andre transportører fortsatt i god tro om at de er fritatt for kjøre- og hviletid.

- Jeg har kjørt smolt siden 1991, blant annet for min bror. Jeg vet han var i dialog med SVV på 90-tallet om akkurat det samme og vi overholdt kjøre- og hviletidsreglene de siste årene han drev med denne transporten, minnes Berge.

De siste seks årene har han drevet smolttransport med egne biler.

Basert på hva kollegene har gjort, har Berge i denne tiden levd i den tro at transporten ikke var underlagt kjøre- og hviletid.

- Jeg mener dette er dyretransport, og dyretransport er fritatt, sier han.

Så kom brevet fra SVV.

- Jeg har tapt store penger det siste året i forhold til mine konkurrenter på grunn av dette. Alt er jo mulig, men det koster desto mer. Jeg har sendt sjåfører med fly landet rundt for å sikre at transporten ikke stopper opp. Det holder ikke alltid med to sjåfører på bilen så lenge vi har 30 timers regelen. Dette koster så mye nå at jeg taper oppdrag når vi gir pris på kjøring av smolt, sier bileieren som allerede har redusert smoltkjøringen med en bil siden i fjor.

Han peker på at sau og gris i en dyrebil legger seg ned og slapper av hvis bilen står stille. Med fisk er det motsatt. Når bevegelsene i vannet stanser opp, begynner fisken å stresse samtidig som CO2 i vannet ikke blir luftet ut raskt nok, noe som fører til at fisken dør.

- Jeg mener jeg i hvert fall bør få fritak fra disse reglene inntil saken er belyst og de jeg konkurrerer med også blir informert. Jeg kan godt følge regelverket for kjøre- og hviletid, men da må det være likt for alle som kjører levende fisk. Slik det er nå kjører konkurrentene i ring rundt meg. Men så lenge jeg har dette brevet liggende, må jeg jo forholde meg til det, avslutter en oppgitt Hans Inge Berge.

Les også: Fritatt for kjøre- og hviletid eller ikke?

Les også: - Dette bør de klare

Les også: NLF står på sitt