Litauer mistenkt for ulovlig kabotasje

Nok en gang har Statens vegvesens folk på Voss avdekket det de mener er ulovlig kabotasjekjøring. Onsdag ble nemlig et vogntog bestående av trekkvogn og thermosemi stoppet i kontroll på Seljestad langs E134. Det litauiske vogntoget som tilhører selskapet Girteka, er nå politianmeldt for brudd på kabotasjereglene.

I følge Statens vegvesen sitter de på dokumentasjon som skal vise at vogntoget har kjørt fast i Norge siden 5. mai i år.

I følge Statens vegvesen sitter de på dokumentasjon som skal vise at vogntoget har kjørt fast i Norge siden 5. mai i år.

Publisert Oppdatert

I følge Statens vegvesen sitter de på dokumentasjon som skal vise at vogntoget har kjørt fast i Norge siden 5. mai i år. Blant annet har den gått fire turer på strekningen Oslo - Lofoten - Ålesund - Oslo.

Oppdragsgiveren er trolig en større norsk lakseprodusent. Så vidt vi vet er vogntoget nå parkert inntil politiet får garanti for dekning av eventuelle bøter.

At det nok en gang ser ut til å stå norske oppdragsgivere bak innenlandstransport med utenlandske kjøretøyer er slik vi ser det meget beklagelig. En ting er at de på denne måten ødelegger for norsk transportbransje, en annen ting er at dette er betenkelig ut i fra kvalitetshensyn.

Det stilles vanligvis strenge kvalitetskrav til transport av matvarer som fisk. Men hvis transportøren bryter kabotasjereglene så er det kanskje ikke så nøye med andre krav og regler heller? Vi bare spør!

Les også: Ulovlig kabotasje? Nok en danske stoppet!

Les også: Dansker og ulovlig kabotasje

Les også: Kim Johansen anmeldt

Les også: Kim Johansen igjen...