Lite kabotasje i Norge?

De utenlandske bilene utfører først og fremst transporter mellom Norge og utlandet, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert Oppdatert

I 2009 ble 66,9 prosent av den importerte og 47,9 prosent av den eksporterte godsmengden transportert på biler fra de andre EØS-landene.

Transporter innenlands utføres i all hovedsak av norske biler.

Såkalt kabotasjekjøring, hvor utenlandsk transportør frakter gods fra ett sted i Norge til et annet sted i Norge, utgjorde ifølge Statistisk sentralbyrå bare 0,1 prosent av den totale innenlandske transporten i 2009.

Hvordan man har kommet frem til disse tallene, forteller dog historien ingenting om. Vi frykter at tallene kan være vesentlig større om man regner med ulovlig kabotasje.