Lite trolig at lastebiler får bruke kollektivfelt

- Det er liten sjanse for at vi vil si ja til det. Men når vi får et skikkelig og gjennomarbeidet innspill skal dette få en skikkelig og gjennomarbeidet behandling, så derfor har vi bedt Vegdirektoratet om en vurdering før vi svarer endelig, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) til NTB.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) oppfordret i desember departementet til å utrede hva som er mest mulig effektiv bruk av kollektivfelt og sambruksfelt. Sambruksfelt er kollektivfelt som kan benyttes også av personbiler med passasjerer.

- NLF mener prinsipielt at lastebiler over 7,5 tonn totalvekt skal kunne bruke kollektiv- og sambruksfeltene , og disse kjørefeltene må ha tilstrekkelig bredde, skriver NLF i brevet til departementet.

Lahnstein påpeker at departementet har vært opptatt av å bedre framkommeligheten til kollektivtransporten, og blant annet derfor har ekskludert minibussene fra kollektivfeltet.

- Så vi har meget høy terskel for å gjøre noe som kan bidra til å redusere framkommeligheten i disse feltene, sier statssekretæren.