LO-aktuelt om lovanvending

Publisert Oppdatert

På nettstedet LO-aktuelt heter det:

Yrkessjåfører møter en strengere juridisk hverdag enn folk flest. Vilkårlig førerkortbeslag og alvorlig tiltale etter ulykker kan ramme hardt. NTF kaller det klassejustis. Ole Kristian Hagen puster lettet ut etter sammenstøtet med en syklist, mens andre må kjempe lenge for frifinnelse etter alvorlig tiltale.

Instruksen

I håndhevingsinstruksen som politiet bruker for å beslaglegge førerkort understrekes det at beslag bare skal gjøres der det er sannsynlig at det er begått en straff bar handling og at sannsynligheten for endelig beslag senere blir fastsatt rettslig. Det heter videre at tvilstilfelle må vurderes nøye. Det pekes også på at det er grunn til å være tilbakeholdne med førerkortbeslag, særlig når innehaveren har sterkt behov for førerkort.

Det kan være ekstra belastende å være yrkessjåfør. Norsk Transportarbeiderforbund har i flere år hjulpet medlemmer som enten har fått inndratt førerkortet etter uhell i trafi kken, eller i verste fall blir tiltalt for uaktsomt drap etter ulykker. NTF har brukt mer enn 1 million kroner årlig på slik saksbehandling. I fjor økte beløpet til mer enn 2 millioner kroner. Det dreier seg nå om 80-90 saker i året. NTF hadde nylig et tredje møte på like mange år med Justis- og politidepartementet for å repetere det forbundet kaller «klassejustis» mot yrkessjåførene.