Lødingen bør ha hvileplasser

Lødingen bør få hvileplasser for vogntog på Lødingen ferjeleie.

Publisert Oppdatert

Lødingens kommunes politiske ledelsen bør ta fatt i situasjonen som er på fergeleiet, der det hver kveld står parkert 1 - 3 vogntog for og få dette inn i litt mer ordnede former. Dette må skje overfor Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune.

Transportnæringen har overfor Vegvesenet ytret ønske om utbygging av servicetilbud ovenfor sjåfører på Lødingen feriekai.

Rådmann Gunnar Johnsen skal legge fram denne innstilingen på formannskapsmøtet i dag, forteller Bladet Vesterålen.