Lønnsoppgjøret starter fredag

NHO møter henholdsvis LO og YS fredag 20. mars 2009 til starten på årets lønnsoppgjør. Dette er et mellomoppgjør som forhandles sentralt. Det vil si at forhandlingene skjer mellom LO/YS og NHO, på vegne av de respektive forbund og landsforeninger. I et mellomoppgjør er det i utgangspunktet kun lønn som er tema for forhandlingene.

Publisert Oppdatert

Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg anslår den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2007 til 2008 til 6 prosent, mot 5,4 prosent i 2007. Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 1998.

NHOs forhandlingsfullmakt understreker at tariffoppgjøret 2009 representerer en særskilt utfordring. Samlet sett må lønnveksten ikke medføre at norsk næringslivs konkurranseevne over tid svekkes ytterligere ved at vi får en lønnsvekst som er høyere enn i våre konkurrentland. Det er også viktig at bedriftenes evne til å komme igjennom den økonomiske krisen verden nå opplever ikke svekkes grunnet kostnadsøkninger knyttet til årets tariffoppgjør.

NHO har uttalt at LOs forhandlingsfullmakt legger opp til et fornuftig lønnsoppgjør i 2009. Dette viser at organisasjonen har tatt inn over seg den vanskelige økonomiske situasjonen Norge er oppe i, og er et godt utgangspunkt for forhandlinger, skriver NHO på sine nettsider.