Lønnsvekst innen samferdsel

Tall fra Statistisk Sentralbyrå - SSB forteller om en lønnsvekst på 3,7 prosent for ansatte innen samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i samferdselssektoren utgjorde 36.800 kroner i oktober 2010. Dette var 1.300 kroner, eller 3,7 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Publisert Oppdatert

Hovednæringsområdet samferdsel omfatter blant annet land-, sjø- og lufttransport, transporttjenester samt post- og distribusjonsvirksomhet. Månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte varierer mellom næringene.

Gjennomsnittlig månedslønn i de forskjellige næringene varierer fra 30.800 kroner i landtransport til 48.800 kroner i lufttransport.

Landtransport

Sjåførene i landtransport omfatter bussjåfører, lokomotiv-, lastebil- og vogntogførere. I passasjertransport hadde heltidsansatte sjåfører en månedslønn på 28.100 kroner, en vekst på 4,5 prosent fra året før. Tilsvarende tall for heltidsansatte sjåfører i godstransport var 29.900 kroner - en økning på 3,8 prosent.