Lovendring skal fjerne fastkjørt tungtransport

Stortinget har endret veitrafikkloven med umiddelbar virkning.

Estlender bremse mekaniker reparere utlendign snø vinter

Estlender bremse mekaniker reparere utlendign snø vinter

Publisert Oppdatert

Så langt har det kun vært politiet som har hatt hatt hjemmel til å sørge for fjerning av tungtransport som har kjørt seg fast. Slik er det ikke lenger.

Mandag vedtok Stortinget å endre veitrafikklovens paragraf 37 med umiddelbar virkning.

Det betyr at så fort lovendringen er sanksjonert, kan også Statens vegvesen få fastkjørt transport ut av veibanen.

Ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil det nå bli enklere behandling av slike saker og veiene vil raskere bli fremkommelige igjen. Både for trafikken og samfunnet vil dette være et gode, hevder hun. Særlig på glatte veier og med mye snø, vil dette gjøre det enklere for alle, hevder hun.

I fjor hadde Viking Redningstjeneste i underkant av 15000 berginger av tunge kjøretøy og utlendingene var overrepresentert. Rundt 40% av bergingene foregår vinterstid.

- Vi vet at mange bilbergere ofte kvier seg for å fjerne utenlandske biler, ettersom de ofte ikke gjorde opp for seg. Den nye loven vil sørge for å åpne veiene på en smidigere måte, forteller Kleppa.

Transportbedriftenes landsforening ønsker ikke denne endringen. De hevder i høringsuttalelsen at fjerning og forvaring av kjøretøy er et så alvorlig inngrep i yrkessjåførenes og bedriftenes virksomhet at myndigheten fortsatt bør være politiets.

Både i Sverige, Danmark og Tyskland er det kun politiet som har mulighet til å fjerne fastkjørte kjøretøy.