LTL lanserer miljøpris!

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) har innstiftet en miljøpris på 100.000 kroner (LTLs miljøpris).

håndtrykk ta i hånden avtale

håndtrykk ta i hånden avtale

Publisert Oppdatert

- Prisen har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger. Den kan tildeles en bedrift, en organisasjon eller andre som har tatt initiativ til eller og gjennomført tiltak som har oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø, sier adm. dir Tom Rune Nilsen i foreningen.

Prisen må være tilknyttet samlast-/spedisjonsbransjen eller ha ytt miljøfremmende bidrag til den kollektive godsfremføringen. Det skal gis skriftlig tilbakemelding på hvordan midlene ble benyttet.

De som har forslag til mulige prisvinnere må sende dette til LTL innen 1. august. Forslaget må være begrunnet. Adressen for innsendelse av forslag er: Administrasjonen i LTL v/Grete Hallberg Tønnessen, Postboks 5489 Majorstuen, 0305 Oslo. E-post: [email protected]

Prisvinneren offentliggjøres på den store konferansen " Transport og Logistikk 2009" 19. - 20. oktober på Gardermoen.