LTL: Samferdsels-Norge må samles til ett rike

Logistikk- og transportindustriens landsforening, LTL, er lei av at norske trafikkhavner drukner i torsk, tang og tare i Fiskeri- og kystdepartementet.

Erling Sæther formann Nordisk speditørforbund

Erling Sæther formann Nordisk speditørforbund

Publisert Oppdatert

Mange hevder at trafikkhavnene sorterer under Fisker- og Kystdepartementet - FKD kun for å gi det ellers knøttlille departementet mer tyngde. For hva har egentlig fisk og trafikkhavner til felles?

Ikke mye. - Den statlige planlegging og forvaltningen av trafikkhavnene må flyttes til Samferdselsdepartementet, skriver LTL i en henvendelse til Statsministerens kontor.

Dette er en konkret oppfølging av NHOs samferdselspolitiske program, Samferdselsløftet, som LTL initierte og bidro til å få på plass. Det er på tide å samle samferdsels-Norge til ett rike.

Foto: Styreleder Erling Sæther, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening