Må betale bedre

Volvo og Scania setter krav til chassistransportøren.

Volvo og Scania skjerper kravene til chassistransportører. Lønnen skal opp og det settes krav til språkkunnskaper.

Volvo og Scania skjerper kravene til chassistransportører. Lønnen skal opp og det settes krav til språkkunnskaper.

Publisert Oppdatert
Volvo og Scania skjerper kravene til chassistransportører. I følge tips vi har mottatt har Helge R. Olsen & Sønn benyttet de samme bulgarerne til å frakte MAN-chassiser. MAN i Tyskland har nå bedt om en skriftlig redegjørelse fra det norske selskapet.

Volvo og Scania skjerper kravene til chassistransportører. I følge tips vi har mottatt har Helge R. Olsen & Sønn benyttet de samme bulgarerne til å frakte MAN-chassiser. MAN i Tyskland har nå bedt om en skriftlig redegjørelse fra det norske selskapet.

I desember fikk Volvos chassistransport stor oppmerksomhet. Underleverandøren deres, Olsen & Terra Transport Skandinavia AS (50% eid av NLF-medlem Helge R. Olsen & Sønn AS) som kjører lastebilchassiser for Volvo til blant annet Norge, benyttet seg av bulgarske sjåfører som i følge LO-tidningen i Sverige ble lønnet med bulgarsk minstelønn på 1000 svenske kroner i måndeden.

Les også:"Volvo-oppdrag på slavelønn"

Selv om dette ikke er ulovlig førte det til sterke reaksjoner fra blant annet LO. Vi fulgte opp saken i vår redaksjon, en sak som engasjerte mange av våre lesere.

Sendt hjem

Nå kan vi melde at det er over og ut for de bulgarske sjåførene. I følge LO-Tidningen er alle de bulgarske sjåførene sendt hjem, og chassisene skal nå kjøres av tyske, danske og svenske sjåfører. Å øke lønningene til de bulgarske sjåførene skal ikke ha vært tema. Dessuten kunne bare et fåtall av dem engelsk.

Nå er anbudsrunden med Volvo på chassistransporten i gang, til tross for at Volvo kunne ha valgt å videreføre dagens avtale med Olsen & Terra i ytterligere ett år. Antagelig har all negativ omtale ført til at de har valgt å skjerpe kravene til sine underleverandører. Blant annet skal sjåførene kunne gjøre seg forstått på engelsk, svensk, dansk, norsk eller finsk. Og etter 1. juni (da de nye kontraktene gjelder fra) skal alle sjåførene ha lønn som følger industristandard og gjeldende lov i Sverige, Norge, Danmark eller Finland.

-Lønn og arbeidsvilkår skal ligge innenfor rammen av det som anses som rimelig i bransjen, sier Anders Wilhelmsson, informasjonssjef hos Volvo Logistics.

Samme bulgarere kjørte for MAN og Scania

Hittil har alt fokuset ligget på Volvo og deres bruk av Olsen & Terras bulgarske sjåfører. Men tips vi her i redaksjonen har fått inn, går på at det er de samme bulgarerne som har kjørt chassiser for Scania og MAN. Disse to leverandørene har en avtale om chassistransport med Helge R. Olsen & Sønn AS, ikke Olsen & Terra. Vi har spurt både Scania og MAN om dette.

- Hvilke kriterier legger dere til grunn ved valg av chassistransportør?

- Miljø, sikkerhet, kvalitet, leveranse og kostnad, i nevnte rekkefølge, sier Hans-Åke Danielsson, informasjonssjef hos Scania AB.

- Synes dere det er greit at en underleverandør på chassistransporten deres betaler sine sjåfører med en minstelønn langt under skandinavisk standard?

- Nei. Scania benytter seg av retningslinjer fra OECD og disse retningslinjene fastslår at leverandører skal oppfylle de regler som gjelder lokalt i landet der tjenestene utføres, svarer Danielsson.

- Har dere spesifikke krav i kontraktene med deres transportører som tar hensyn til hvordan de ansatte betales/behandles og oppfører seg?

- Nei, bortsett fra at vi krever at transportørens sjåfører kan kommunisere på engelsk eller det språk som snakkes i landet de jobber. Utover det gjelder retningslinjene fra OECD. At våre leveranser skal skje med kvalitet innebærer at det settes krav til førerne når det gjelder å være aktsom i forhold til kjøretøyet, avslutter Hans-Åke Danielsson, informasjonssjef hos Scania AB til TransportMagasinet.

Vi har også stilt tilsvarende spørsmål til den norske MAN-importøren.

- MAN ser alvorlig på saken og fabrikken har bedt om en skriftlig redegjørelse i denne saken, er det foreløpige svaret vi har fått fra Pål Bergstad, kommunikasjonssjef hos MAN Truck & Bus Norge AS.

Dermed ser det ut til at fokuset fra fagforeninger og media i denne saken, har ført til at man endrer praksis når nye anbud skal fremforhandles. Selv om det er lov å betale bulgarsk minstelønn til bulgarere som jobber i høykostland som Norge og Sverige, er det ikke nødvendigvis etisk riktig. Men dårlig for imaget er det i hvert fall!

Les også: "Stemmer ikke"

Les også: Lave lønninger er ikke ulovlig

Les også: Det er bra at dette får oppmerksomhet

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto: Foto: Tommy Holl