Sviende nederlag for Andreassons:

Må betale nesten 10 millioner!

De utenlandske sjåførene Andreassons Åkeri AB har engasjert selv, og gjennom sitt bemanningsselskap Zimit Transportförmedling AB, er ansatte og ikke som selvstendig næringsdrivende. Det konstaterer Förvaltningsrätten i Göteborg. Det vil koste den svenske transportøren over ni millioner!

En dom i den svenske Förvaltningsretten betyr at Andreassons Åkeri nå må betale 9,8 millioner svenske kroner til Skatteverket i Sverige. 
Foto: Tommy Holl

En dom i den svenske Förvaltningsretten betyr at Andreassons Åkeri nå må betale 9,8 millioner svenske kroner til Skatteverket i Sverige. Foto: Tommy Holl

Publisert Oppdatert
Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.

Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.

I november 2012 økte det svenske Skatteverket Andreassons grunnlag for arbeidsgiveravgifter med 30.367.267 svenske kroner for 2010, og 205.032 kroner for 2011.Andreassons hadde ingen egne ansatte sjåfører, i stedet bemannet de sine 145 lastebiler med utenlandske sjåfører som drev enkeltmannsfirmaer, først og fremst fra Polen.

Skatteverkets utredning viste i all vesentlighet at de omkring 200 innleide selvstendig næringsdrivende arbeidet under ansettelseslignende forhold.

Bare for Andreassons

Sjåførene har vært under transportselskapets arbeidsledelse og har vært innordnet i selskapets virksomhet. De har hver måned fakturert Andreassons for utført tjeneste etter antall arbeidede timer. Transportselskapet har anvist oppdragstageren hvilket beløp denne skal fakturere.

Sjåførene har ikke hatt noen andre oppdragsgivere under den eller de periodene de har utført arbeid for transportselskapets regning. Fakturabeløpene, antall fakturerte timer og antall fakturerte måneder, i kombinasjon med regler om kjøre- og hviletider, viser at de fleste av sjåførene ikke har hatt tid til andre oppdragsgivere enn Andreassons Åkeri.

Underkjent i retten

Ingen av dem har hatt svensk F-skatteseddel, bare noen enkelte har hatt bevis på sosialforsikringstilhørighet, E101- eller A1-bevis, som viser i hvilket land sjåføren skal være sosialforsikret. Andreassons har ikke betalt arbeidsgiveravgift eller satt av til skatt på de utbetalingene sjåførene har fått.

Det skulle man ha gjort, påpekte Skatteverket i sin omprøvningsbeslutning, der Andreassons bedrifts- og skatteopplegg ble underkjent tvert.

Økte

Til sammen førte Skatteverkets utredning og omprøvningsbeslutning at Andreassons grunnlag for arbeidsgiveravgift økte med 30.572.299.- svenske kroner, tilsvarende sjåførenes unnlatte lønninger. Det førte igjen til at transportselskapet skulle betale 9.565. 913 kroner i arbeidsgiveravgifter, og 956.591 kroner i skattetillegg.

På samme måte og av samme årsaker økte Skatteverket i juni i fjor, grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Andreassons bemanningsselskap Zimit Transportförmedling AB. For 2011 ble det økt med 23.253.306 kroner, og for 2012 med 24.439.276 kroner.

Zimit (som ble begjært konkurs i juli 2013) bedrev under disse årene personalutleie innen transportbransjen og skaffet i all hovedsak sjåfører til Andreassons Åkeri.

Zimit hadde ingen ansatte, men gjorde avtaler med utenlandske selvstendige næringsdrivende som så leides ut til transportselskapet.

260 sjåfører

Det har vært snakk om utleie av nesten 260 sjåfører som av Zimit ble betegnet som utenlandske selvstendige næringsdrivende. Skatteverket konstaterte at et par sjåfører har hatt svensk F-skatt, andre bør anses å oppfylle kravene for å bedrive sin virksomhet vesentlig i hjemlandet, men for 167 sjåfører skulle Zimit ha betalt arbeidsgiveravgift på utbetalte penger. For 2011 og 2012 er det totalt snakk om 14.508.920 kroner. Det kommer også et skattetillegg på 1.450.892 kroner.

Både Andreassons Åkeri og Zimit Transportförmedling overklaget Skatteverkets beslutning. Förvaltningsrätten i Göteborg er derimot fullstendig enig med Skatteverket.

"Det finnes sterke grunner til å anta at måten man har leid inn polske sjåfører har vært en del i et opplegg for å unngå skatt og sosiale avgifter", sier de.

Kjemperegning

Den eneste forskjellen i forhold til beslutningene som ble overklaget er at Skatteverket, på grunn av senere innkommet informasjon, har satt ned grunnlaget for arbeidsgiveravgift med knappe 2,2 millioner kroner for Andreassons Åkeri, og med 1,25 millioner kroner for Zimits konkursbo.

Förvaltningsrättens dommer i begge sakene innebærer at Andreassons Åkeri nå skal betale 9,8 millioner kroner, og Zimit 15,5 millioner kroner, i arbeidsgiveravgifter og skattetillegg. Sistnevnte er som sagt konkurs, så den regningen havner hos konkursboet.

Andreassons Åkeri har vært et vanlig syn på norske veier. Her fra da de ble tatt for ulovlig kabotasje i Norge for noen år siden. Nå er de dømt for manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt.

Andreassons Åkeri har vært et vanlig syn på norske veier. Her fra da de ble tatt for ulovlig kabotasje i Norge for noen år siden. Nå er de dømt for manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt. Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland