Kabotasjekontroll:

Må registrere seg på grensa

Hvordan skal myndighetene enkelt kunne avsløre ulovlig kabotasje, og speditører kunne sikre seg for å unngå å havne i kabotasjetrøbbel? Det har Jan Skjulestad hos Kjell Hansen Shipping & Co tenkt mye på. Løsningen hans er helt enkelt genial.

-Alle som vil kjøre kabotasje innenfor syv dager må registrere seg i en database når de kommer til Norge. I tillegg til kontrollmyndighetene så må spedisjonsfirmaene få tilgang til databasen, for å kunne avgjøre om de kan benytte en utenlandsk bil til et kabotasjeoppdrag, mener Jan Skjulestad, daglig leder hos Kjell Hansen Shipping i Oslo.

-Alle som vil kjøre kabotasje innenfor syv dager må registrere seg i en database når de kommer til Norge. I tillegg til kontrollmyndighetene så må spedisjonsfirmaene få tilgang til databasen, for å kunne avgjøre om de kan benytte en utenlandsk bil til et kabotasjeoppdrag, mener Jan Skjulestad, daglig leder hos Kjell Hansen Shipping i Oslo.

Publisert Oppdatert
-Vi er prisgitt at de utenlandske vi bruker kjører lovlig, men det vet vi faktisk ikke når vi sender gods med tilfeldige biler, sier Skjulestad.

-Vi er prisgitt at de utenlandske vi bruker kjører lovlig, men det vet vi faktisk ikke når vi sender gods med tilfeldige biler, sier Skjulestad.

Det er i dag ikke noe register tilgjengelig som viser når utenlandske vogntog kom til inn i landet.

Det er i dag ikke noe register tilgjengelig som viser når utenlandske vogntog kom til inn i landet.

Hvis alle som vil kjøre kabotasje i Norge registrerer seg ved grensene, blir kontrollene enklere for Statens vegvesen.

Hvis alle som vil kjøre kabotasje i Norge registrerer seg ved grensene, blir kontrollene enklere for Statens vegvesen.

Hos Kjell Hansen Shipping & Co i Oslo sitter daglig leder Jan Skjulestad og funderer på hvordan han kan unngå å bryte kabotasjereglene når han benytter seg av utenlandske vogntog. Han har tenkt lenge og vel på problemstillingen, for det er ikke så enkelt som mange tror. Transportmarkedet i Norge har ikke den kapasiteten som næringslivet trenger. Det er ikke nok kapasitet på norske vogntog, og på jernbanen er det ganske enkelt ikke mulig å sende godset. Der er kapasiteten til og fra Nord-Norge, som er det Kjell Hansen Shipping stort sett steller med, sprengt for lenge siden.

Trøbbel

-Utenlandske biler har presset prisene så langt ned at det ikke er levelig for de norske lenger. Vi har noen få biler selv, mest for å ha en føling med markedet. Vi vil helst bruke jernbanen mellom Sør- og Nord-Norge, men der er kapasiteten sprengt. Vi har benyttet oss av kabotasje i mange år. Dette er jo en rettighet man har i EU. Vi har stort sett benyttet oss av finske biler. Det har vært snakk om biler som har kommet inn fra Finland med lass, som vi så har lastet ut fra Oslo via Nord-Norge igjen. Dette har fungert bra. Man kan stole på finnene. Der er arbeidsomme og holder ord, og de snakker stort sett svensk eller engelsk. Men i den senere tiden har disse også begynt å bruke østeuropeiske underleverandører og vi har opplevd at det har skapt problemer, forteller Skjulestad.

I saken om bilen fra Savikko, som vi skrev om i forrige utgave av TM, så kunne vi ved hjelp av Cabotagestudien se at denne bilen hadde et kjøremønster i Norge som kunne tyde på at den ikke kjørte lovlig kabotasje, og på den aktuelle turen der det ble full stopp i Tromsø, så var det Kjell Hansen Shipping som hadde meglet frakten.

Hvor lett er det for en speditør å unngå slike saker?

-Vi er prisgitt at de utenlandske vi bruker kjører lovlig, men det vet vi faktisk ikke når vi sender gods med tilfeldige biler, sier Skjulestad.

Enkelt

Han mener det i utgangspunktet burde vært en smal sak for myndighetene å overvåke kabotasjetrafikken. Ved å laste ned datainformasjon som alle speditører har i sine systemer bør det være enkelt å samkjøre dette å avsløre brudd på kabotasjereglene. Problemet er at denne løsningen trolig vil møte motbør hos Datatilsynet.

-Alle som kommer til Norge med vogntog må innom Tollvesenet, enten på vei inn eller ut. Der registrerer Tollvesenet lastebilens registreringsnummer og datoen. Hadde dette blitt samkjørt opp mot kollegaene i Statens vegvesen så hadde det vært en smal sak å kontrollere om bilene kjører ulovlig. Dessverre er ikke samarbeidet mellom disse to etatene like velfungerende. Derfor har jeg tenkt på en annen løsning som bør være svært enkel. Hvorfor ikke sørge for at sjåførene registrerer seg frivillig? På alle grensestasjonene til Tollvesenet kan det informeres på alle nødvendige språk om at hvis man ønsker å kjøre kabotasje i Norge så må man registrere bilens nummer i en database. Denne databasen går direkte til Statens vegvesen, men gjøres også tilgjengelig for oss som skal skaffe lastebiler. Får jeg tilbud om å benytte en utenlandsk bil så kan jeg søke opp registreringsnummeret og ser når bilen kom til landet. Har den allerede vært her i fem dager så kan jeg ikke bruke den bilen på en tur til Lakselv, det vil den jo ikke rekke innen syv dager, forklarer Skjulestad.

Kameraer

Ordningen skal som sagt være frivillig, men blir man stoppet uten å ha registrert seg mens man kjører et kabotasjeoppdrag, så kan det være et amnesti og en advarsel første gang der man forteller hvordan dette må gjøres, men neste gang så parkeres bilen med "fotklype".

-Det er ingenting som er så effektivt som å "klype" et lastet vogntog. Vi som speditører ønsker ikke at gods som skal fram, må lastes om på en kontrollplass. Dette koster store summer og skaper mye problemer. Jeg er sikker på at hele transport-Europa kommer til å skjønne at i Norge må man følge boka, hvis et slikt system ble innført, sier han videre.

Hvis man ikke benytter en frivillig registrering, mener han at myndighetene kan sette opp kameraer som automatisk leser av skiltene på lastebilen, som så sender nummer og dato til en database.

-Vil ikke disse ordningene gå ut over personvernet og derfor bli stoppet av Datatilsynet?

-Hvorfor det? Det er jo kun bilens registreringsnummer og datoen bilen ankommer Norge som blir registret. Ingen personopplysninger er involvert her. Personlig har jeg mest tro på den frivillige ordningen. Ønsker man å få rettigheten til å kjøre kabotasje mens man er i Norge så blir den rettigheten først utløst hvis man registrerer seg. Slik er det jo med mange andre rettigheter i samfunnet også. Slik jeg ser det er dette den enkleste løsningen for å få bukt med ulovlig kabotasjekjøring. Myndighetene får det verktøyet de trenger i en kontroll, og speditøren kan enkelt sjekke om en bil kan benyttes uten å bryte kabotasjereglene. Glem dette med tre turer, dellossing og alt det der, mener han.

Gå ut fra syv dager fra bilen kom inn. Enkelt og greit, avslutter Jan Skjulestad, daglig leder hos Kjell Hansen Shipping i Oslo.

Hvorfor ikke innføre registrering av alle som ønsker å kjøre kabotasje i Norge ved grensepasseringene?

Hvorfor ikke innføre registrering av alle som ønsker å kjøre kabotasje i Norge ved grensepasseringene? Foto: Svein-Ove Arnesen