MAN-ansatte får amnesti

I begynnelsen av mai gikk statsadokatembetet i München til en aksjon mot MAN etter mistanker om store utbetalinger av såkalt "skjult provisjon". Det dreier seg om at medarbeidere har mottatt eller betalt provisjon i forbindelse med salg av MAN lastebiler.

Publisert Oppdatert

MAN har også igangsatt en egen intern gransking som ledes av eksterne eksperter, og det i den forbindelse av de har lovet sine ansatte amnesti dersom de har noe å fortelle om saken.

Les også: Aksjon hos MAN

Nettopp hva dette amnestiet går ut på, synes dog noe uklart. Den som informerer, går nemlig ikke fri dersom han eller hun selv har vært med på noe som kan være straffbart. Amnestiet ser ut til kun å ivareta anonymiteten til informanten, og altså kun dersom han eller hun selv ikke kan straffeforfølges. Amnesti virker derfor som et noe galt begrep i denne sammenheng.

Iallefall - statsavokatembetet hilser initiativet velkommen og ønsker et samarbeid om saken for å finne en hurtig oppklaring.

Så er det da også i MANs interesse å rydde denne noe pinlige affæren raskt ut av verden.