Man kan holde igjen utlendingene til boten er betalt

I et brev til Riksadvokaten forleden, krever NLF at politiet i større grad bruker sin adgang til å holde utenlandske kjøretøyer tilbake inntil boten er betalt eller det er stilt sikkerhet for boten.

Det blir ikke frislipp av kabotasjereglene i 2014.

Det blir ikke frislipp av kabotasjereglene i 2014.

Publisert Oppdatert

I vinter har organisasjonen gjentatte ganger fått opplysninger om at utenlandske vogntog har brutt vegtrafikklovens bestemmelser, uten at det er blitt reagert på samme måte som er vanlig overfor norske sjåfører.

I statistikk fra Statens innkrevningssentral, fremgår det at bare halvparten av foreleggene utstedt til utlendinger blir betalt.

NLF krever at det i større grad utferdiges forelegg på kontrollstedet/ulykkesstedet, slik at vilkårene for tilbakeholdsrett er oppfylt. Politiet har etter vegtrafikkloven § 36b en adgang til å holde tilbake kjøretøyet inntil boten er betalt, eller det er stilt sikkerhet for boten og eventuelle saksomkostninger.

NLF ber Riksadvokaten om å instruere politidistriktene om å bruke denne adgangen i større grad enn det som er tilfellet i dag. På denne måten vil staten kunne sikre seg mot dårlige betalere. I tillegg vil også vareier/oppdragsgiver bli oppmerksom på at det er begått et straffbart forhold under utførelsen av transportoppdraget.

Dette vil, etter NLFs mening, kunne ha en preventiv effekt også overfor bestiller av transporten og kunne føre til at de useriøse transportørene som setter trafikksikkerheten i fare, ikke blir prioritert.