MAN Nutzfahrzeuge og fremtiden

I disse tider skjelver gigantene.MAN går, ifølge en pressemelding fra konsernet, inn i 2009 på en robust måte.

Publisert Oppdatert

For MAN Nutzfahrzeuge Gruppen ble 2008 et nytt fremgangsrikt år. Til tross for den kraftige reduksjonen i etterspørselen i annet halvår, ble det til sammen solgt mer enn 100.000 lastebiler og busser for annet år på rad. Dessuten ble det for fjerde året på rad satt rekord når det gjelder det operative resultatet. Det økte med to prosent til 1,062 milliarder euro (1,039 milliarder euro i 2007). Fortjenestemarginen (ROS - return on sales) ble på ti prosent og nådde dermed samme høye nivå som i 2007. Den samlede omsetningen økte med to prosent til 10,6 milliarder euro (10,4 milliarder euro i 2007), som var den sjette rekorden på rad.

Lastebiler

Innenfor forretningsområdet lastebiler det solgt 96.478 kjøretøy (93.260 i 2007), som ga en omsetning på 9,088 milliarder euro (9,023 milliarder euro i 2007). Den nye salgsrekorden har først og fremst sammenheng med introduksjonen av de to nye tunge kjøretøyseriene TGS og TGX i 2007. I løpet av 2008 ble det solgt 19.841 TGS og 24.402 TGX. Etterspørselen etter de lette og mellomtunge kjøretøyseriene TGL og TGM gikk litt ned i 2008, hovedsakelig fordi mange kunder valgte å vente på modelloppdateringene som hadde verdenspremiere på nyttekjøretøyutstillingen IAA i september 2008. Etterspørselen vil etter hvert øke i dette segmentet.

En av følgene av finanskrisen var at lastebilmarkedet i Europa ble redusert med to prosent til 412.000 enheter (421.000 i 2007). Til tross for dette økte MAN Nutzfahrzeuge lastebilsalget med tre prosent, noe som første til at markedsandelen økte med 0,4 prosentpoeng til 16,6 prosent for lastebiler over seks tonn. Dermed har MAN, til tross for vanskelige tider, kommet enda nærmere sitt mellomlange mål om en markedsandel på 18,0 prosent i Europa. MAN er den lastebilprodusenten som har klart å forbedre sin markedsposisjon i Europa over lengst tid. Siden 1975 har MAN forbedret sin markedsandel fra 7,0 til nåværende 16,6 prosent. Ingen konkurrent fra det relevante konkurrentområdet har klart noe tilsvarende.

Men det er ikke bare i kjernemarkedet Vest-Europa at MAN Nutzfahrzeuge har forbedret posisjonen. Det samme er også tilfellet i Øst-Europa, Russland og Midt-Østen. Takket være den internasjonale vekststrategien skjedde 38 prosent av MANs lastebilsalg i fjor utenfor Europa, mot bare 26 prosent i 2005.

Buss

I 2007 startet MAN Nutzfahrzeuge en rekonstruksjon av forretningsområdet buss. Det har allerede gitt positive resultater. I 2008 steg omsetningen med nesten ti prosent til 1,522 milliarder euro (1,387 milliarder euro i 2007). Etter et tap på 13 millioner euro i 2007 ble det operative resultatet forbedret med 32 millioner euro til 19 millioner euro i fjor. Med totalt 7.227 komplette busser og busschassiser ble leveransene i 2008 marginalt under 2007-nivå (7.349 enheter).