MAN til Forsvaret

31. mars 2014 signerte Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) kontrakt med Rheinmetall MAN Military Vehicles. Kontrakten skal gi Forsvaret nye militære lastebiler i perioden 2015 til 2025.

Fra signeringen. Fra venstre: Pietro Borgo, administrerende direktør ved Rheinmetall MAN Military Vehicles, brigader Bjarne Nermo, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon Landkapasiteter og Michael Wittlinger, økonomisjef Rheinmetall MAN Military Vehicles.
Fra signeringen. Fra venstre: Pietro Borgo, administrerende direktør ved Rheinmetall MAN Military Vehicles, brigader Bjarne Nermo, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon Landkapasiteter og Michael Wittlinger, økonomisjef Rheinmetall MAN Military Vehicles. Foto: Foto: Ole-Sverre Haugli
Publisert Oppdatert

Fornying av lastevognkapasiteten i Forsvaret vil styrke logistikkvirksomheten og gi økt operativ evne. De nye lastevognene vil være høyteknologiske lastebiler tilpasset innsatsforsvarets nye struktur. Lastevognene vil blant annet kunne pansres til et nivå som gir svært god beskyttelse for soldatene.

De vil også ha mulighet for avanserte kommunikasjonsløsninger og kommando- og kontrollsystemer, samt bevæpning inkludert mulighet for fjernstyrt våpenstasjon. De fleste kjøretøyene som leveres, skal brukes av Brigade Nord.

Det signeres to rammeavtaler, én for kjøp av lastevogner og én for logistikkstøtte i levetiden. I tillegg signeres også det første avropet som har en verdi på i overkant av en milliard norske kroner. Dette er den første bestillingen og vil gi oss alt fra tungtransportkjøretøy, krokløftere, ulike lasteflak og noen enklere lastebiler til flyplassdrift.

Anskaffelsesprosjektet er et norsk-svensk samarbeid ledet av Norge. Försvarets Materielverk (FMV) i Sverige avventer signeringen, da det svenske Konkurranseverket har startet en granskning av om anskaffelsen på svensk side kan gjøres etter norske lover og regler. Partene har imidlertid kommet til enighet om at Sverige kan signere kontrakten på et senere tidspunkt.

Den første leveransen er planlagt til perioden 2015-2017.