Mange nestenulykker

Publisert Oppdatert

Cirka 80 av 196 rapporterte nestenulykker i forbindelse med utvidelsen av E6 Skaberud-Kolomoen skyldes hendelser forårsaket av trafikanter.

- Med tanke på sikkerheten til så vel anleggsarbeidere som trafikanter, oppfordrer vi bilistene til å følge skiltingen og anvisningen til de som dirigerer trafikken når de kjører gjennom anleggsområdet, sier Statens vegvesen.

- Foreløpig har det heldigvis ikke skjedd noen alvorlig ulykke som følge av trafikanters atferd gjennom anleggsområdene, men med bakgrunn i erfaringer vi har gjort setter vi nå inn tiltak før en alvorlig ulykke skjer, forteller assisterende byggeleder Harald Fagerheim i Statens vegvesen.

- Følg henvisninger!

Mange av nestenulykkene som har skjedd kunne vært unngått hvis trafikanter hadde fulgt anvisningene fra trafikkdirigentene, unngått å nesten kjøre dem ned, latt være å passere sperrebilen før klarsignal er gitt og ellers holdt lovlig hastighet gjennom anleggsområdet.