Mange truckulykker i Narvik

En lagerbedrift i Narvik har fått pålegg om å øke sikkerheten for sine ansatte

Publisert Oppdatert

En distribusjonsbedrift i Narvik har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å lage en tidsbestemt handlingsplan for å øke sikkerheten for sine ansatte på lagret. Bakgrunnen er at det har vært til dels alvorlig personskader under føring av truck.

I februar i år skjedde det en alvorlig ulykke etter at to trucker krasjet på lagret. Den ene truckføreren ble skadet og fikk to brudd i bekken. Arbeidstilsynet har videre informasjon om fem andre ulykker med truck det siste året. En ulykke resulterte i et avrevet fingerledd, en med at tre tær ble knekket og en med ankelbrudd, samt et stort åpent sår. Den siste ulykke er det bare rapport krasj mellom trucker, og det er ukjent om personskader oppstod, skriver Ofotens Tidende.

Bedriften har over 50 trucker, og kjøringen skjer i et stort lokale med ei hovedgate og 25 sidegater. Bedriften opplyser til Arbeidstilsynet at stor fart og dårlig oversikt i kryss kunne være årsak til ulykkene, og ledelsen hadde allerede tatt tak i problemstillingen.