Mange veiarbeider til tross: Bare halvparten av stamveiene utbedres

Nye beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)  viser et udekket investeringsbehov på 110 milliarder kroner på stamveinettet for neste 10-årsperiode.  Dette utgjør nesten halvparten av det totale investeringsbehovet for å utbedre stamveiene til god standard.

Laks nummer 250. mill. på smale veier fra Frøya til Trondheim.

Laks nummer 250. mill. på smale veier fra Frøya til Trondheim. Foto: Eksportrådet

Publisert Oppdatert

Priskorrigerte tall fra Stamveirapportene til Statens veivesen viser at det vil koste 245,54 milliarder kroner å utbedre stamveiene til god standard. Nesten halvparten av investeringsbehovet vil gjenstå uløst om ti år. I Nasjonalt transportplan for 2010-2019 legges det opp til en investeringsramme på 135 milliarder kroner inklusive 60 milliarder i bompenger.

- Det vil gjenstå investeringsbehov både på lavtrafikkerte veiforbindelser som E39 langs kysten og E6 gjennom Nordland, og på veier med høy trafikk som venter på oppgradering til motorveistandard, som for eksempel E18 nord for Tvedestrand. Jeg synes faktisk det er råflott av Norge å vente med disse investeringene når vi vet de vil gi reduserte transportkostnader for næringslivet, færre ulykker og bedre grunnlag for bosetting i distriktene, sier Vilrid Femoen i OFV i en pressemelding. Femoen tror det er bred støtte i opinionen til å omplassere deler av oljeformuen til investeringer i infrastruktur, slik flere partier nå tar til orde for.