Postnord svarer:

Manglende CMR-dokument er brudd på reglene

Postnords foreløpige undersøkelser viser at det ikke forelå kvittering på CMR, noe som er et brudd på kabotasjereglene.

Trekkvogna tilhører Sting Transport AB, mens traileren er norskregistrert. Sjåføren var rumener. 
Foto: Statens vegvesen

Trekkvogna tilhører Sting Transport AB, mens traileren er norskregistrert. Sjåføren var rumener. Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

I går ettermiddag sendte vi flere spørsmål om denne saken til Postnord og deres markeds- og kommunikasjonssjef Ole A. Hagen.

-Jeg var ikke kjent med dette da jeg fikk denne henvendelsen. Våre foreløpige undersøkelser tyder også på at det ikke forelå kvittering på CMR - hvorpå regelverket er tydelig - dette klassifiseres som brudd på kabotasjereglene. Sjåføren er videre rumener, men bor i Sverige. Transportøren Sting Transport AB har hatt faste oppdrag for oss, forklarer Hagen i en e-post til oss.

Hva er Postnords policy når det gjelder å benytte seg av kabotasjekjøring?

-PostNord er opptatt av til enhver tid å følge gjeldende lover, regler og forskrifter. Vi er videre opptatt av å bidra konstruktivt i dialog med myndighetene (bl.a. gjennom NHO Logistikk og Transport) for hvordan lovverk, forskrifter og regelanvendelse skal utvikles, svarer han.

Hva blir konsekvensene for underleverandører som blir tatt for ulovligheter som dette?

-Vi må generelt gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser dette forhold kan få for underleverandøren, dersom ulovligheter er foretatt. Vi vil for øvrig følge vanlig saksbehandling og oppfølging gjennom et konstruktivt samarbeid med myndighetene, i dette tilfellet Statens vegvesen og Politiet.

Benytter dere Sting Transport AB i stor utstrekning?

-Sting Transport har hatt faste oppdrag for PostNord, jeg er ikke kjent med samlet omfang av oppdrag.

Er vareeier informert om at transporten av godset ble stanset fordi transporten var ulovlig?

-Bilen hadde ikke oppdrag/var tom når han ble kontrollert, avslutter Ole A. Moen, markeds- og kommunikasjonssjef i Postnord.

Les om Postnords kabotasjesak HER

Kabotasjetatt! Dette vogntoget som kjørte for Postnord, ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring. 
Foto: Statens vegvesen

Kabotasjetatt! Dette vogntoget som kjørte for Postnord, ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring. Foto: Statens vegvesen