"Markedsliberalismen har spilt fallitt"

Publisert Oppdatert

Landskonferansen for NTF-organiserte i Schenker slår i en uttalelse fast at markedsliberalismen har spilt fallitt.

- Det er nødvendig med politisk styring av nærings- og finanspolitikken både nasjonalt og internasjonalt, uttaler konferansen.

Landskonferansen samlet 28 delegater, 10 observatører og to gjester fra alle terminalene i hele landet.

Flere partier

I den enstemmige uttalelsen om markedsliberalismen heter det:

"Fagbevegelsen har i lang tid kjempet mot liberalismen og krevd mer statlig styring av kapital og marked. Det er derfor nødvendig å styrke fagbevegelsen politiske arbeid for å sikre medlemmenes interesser. For å få gjennomslag må dette arbeidet skje i samarbeid med de politiske partiene. Et slikt samarbeid vil fortrinnsvis være med partiene på venstresiden i norsk politikk, da de står fagbevegelsen nærmest ideologisk.

Fagbevegelsen er partipolitisk fri og uavhengig, og det bør derfor ikke skapes tvil om denne uavhengigheten ved å bevilge økonomisk støtte til ett eller noen få politiske partier. Samarbeidet mellom fagbevegelsen og partiene må baseres på gjensidig respekt og felles interesser, og ikke på bevilgninger som skaper tvil om partienes og organisasjonenes uavhengighet."

Konferansen mener derfor at LO og forbundene må samarbeide fagligpolitisk med flere partier som støtter LOs hovedkrav. Konferansedeltakerne mener det må etableres et fast forum mellom LO og partiene som likeverdige parter.

Faste partipolitiske bevilgninger må avvikles og eventuell økonomisk støtte bør gis i forbindelse med enkeltsaker. Økonomisk støtte ved valg bør fordeles til alle partier som støtter LOs hovedkrav, heter det i uttalelsen.

Krav om omfangsbestemmelse

I et enstemmig vedtak kreves det at det må innføres en omfangsbestemmelse i tariffavtalen som klart skiller mellom terminalarbeidernes og sjåførenes arbeidsoppgaver.

- Det kan være en sikkerhetsrisiko at sjåfører med kjøre- og hviletid utfører lasting, lossing og truckkjøring i sin hviletid. For å unngå ulykker både på arbeidsplassen og ute på veiene skal alt terminalarbeid utføres av terminalarbeidere, kreves det i det enstemmige vedtaket.