Norsk Forbund for Yrkessjåfører:

Markering mot sosial dumping!

Norsk Forbund for Yrkessjåfører har tatt mål av seg å bli en skikkelig organisasjon for alle yrkessjåfører. Nå skal de ha en stor markering mot sosial dumping og ulovlig kabotasje 3. mai.

Nok er nok!, sier Otto Waale t.v. og Kjell Erik Kvikstad i Norsk Forbund for Yrkessjåfører. 3. mai samler de bransjen til en markering for å få slutt på sosial dumping og ulovligheter i trnasportnæringa.
Nok er nok!, sier Otto Waale t.v. og Kjell Erik Kvikstad i Norsk Forbund for Yrkessjåfører. 3. mai samler de bransjen til en markering for å få slutt på sosial dumping og ulovligheter i trnasportnæringa.
Publisert Oppdatert
-Følg med på Facebook-siden til Norsk Forbund for Yrkessjåfører sier Otto Waale t.v. og Kjell Erik Kvikstad.
-Følg med på Facebook-siden til Norsk Forbund for Yrkessjåfører sier Otto Waale t.v. og Kjell Erik Kvikstad.

På Facebook florerer det med diverse grupper for lastebilfolket, enten det gjelder interessen rundt gamle lastebiler, flotte lastebiler eller de spesifikke lastebilmerkene. I tillegg finnes det en del sjåførgrupper som lever sitt liv på "Tryneboka". Men når det gjelder Norsk Forbund for Yrkessjåfører, som også er å finne på FB, så har de tatt mål av seg å bli noe mer enn en nettbasert gruppe. De er i disse dager i ferd med å registrere seg som en organisasjon, videre har de begynt å få på plass fylkesrepresentanter over det ganske land.

Kanskje de kan utgjøre en forskjell i kampen mot nedleggelse av norsk transportbransje?

Samarbeid

-Vi ønsker å samle alt som har med yrkestransport å gjøre inn under Norsk Forbund for Yrkessjåfører, enten de driver med last, buss eller taxi. Vår mål er å være en seriøs organisasjon som skal bidra til å bedre vilkårene for norsk transport. Yrkessjåfører, lastebileiere, busselskaper og transportkjøpere har alle felles interesser. Vi i NFY ønsker derfor å samarbeide på bred front med andre organisasjoner der det er naturlig. Dette vil gjelde på landsbasis, men også lokalt i den enkelte region eller det enkelte fylke. Vi innser at skal vi beholde en norsk transportbransje, er det tvingende nødvendig at vi alle drar i samme retning, sier Otto Waale, som er nestleder i NFY.

I sitt manifest står det blant annet at de vil kreve at loven om almenngjøring av tariffavtaler også omfatter transportbransjen, de vil kreve en innskjerping av kabotasjereglene, lik de Finland har innført, og at de vil kreve at alle ledd i transportkjeden blir ansvarliggjort, slik at det ikke vil lønne seg å kjøre billige høyrisikotransporter i Norge. De har også et punkt om at de ikke vil at transportoppdrag som videreselges går ut over to ledd.

De har også med klassiske krav om at kjøre- og hviletidsreglene blir tilpasset norske forhold, at det blir flere døgnhvileplasser og at grensekontrollene skjerpes. Men hvordan skal de få oppmerksomhet rundt disse sakene?

Felles markering

Det planlegges nå en felles markering for å rette søkelyset på det som er i ferd med å skje i transportbransjen. Markeringen kommer til å finne sted på flere steder i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Datoen er lørdag 3. mai.

-Vi har gått sammen med Freddy Welle i Transportarbetarförbundet i Sverige, fagforeningen 3F i Danmark og KCD i Tyskland, om en felles dato der vi skal markere oss mot sosial dumping og ulovlig kabotasje. Lørdag 3. mai skal vi sørge for at folk flest får med seg budskapet vårt. Vi har også hatt møte med NLF og håper at også medlemmer støtter opp om markeringen, forklarer Waale.

Han forteller videre at de er opptatt av ikke å kalle det en aksjon, men en markering.

-Vi er opptatt å få de som ikke vet så mye om transportbransjen til å få med seg budskapet. Derfor er et av budskapene at den utviklingen som foregår nå går ut over trafikksikkerheten i Norge. Utlendingene har kommet for å bli, men vi må få like vilkår. Det betyr mer kontroll på grensa, et bedre system rundt avgiftsfri diesel, straff på lik linje med norske og så videre, sier Waale.

3. mai

Lørdag 3. mai er altså den viktige datoen. Waale håper flest mulig ser viktigheten av å støtte opp om markeringen.

-Vi legger opp til konvoier fra blant annet grenseoverganger som Ørje og Svinesund. Videre blir det konvoier fra andre steder på Østlandet. Disse konvoiene skal i retning Oslo. Der er planen at noen av lastebilene skal innom sentrum for å få oppmerksomhet. Nå jobber vi for å finne et egnet område i Oslo-regionen der vi kan samles. Målet er også å få til en politisk debatt i forbindelse med markeringen. Vi skal også prøve å få til tilsvarende markeringer i de andre største byene i landet. Samme dag blir det også aksjoner i Sverige Danmark og Tyskland, avslutter Otto Waale, nestleder i Norsk Forbund for Yrkessjåfører.

Vil du vite mer om markeringen den 3. mai så er det bare å sjekke ut Facebook-siden til Norsk Forbund for Yrkessjåfører. Der legges oppdatert informasjon ut fortløpende.

Dette oppropet verserer på Facebook om dagen, og varsler om den kommende markeringen som skal foregå i de fire landene.
Dette oppropet verserer på Facebook om dagen, og varsler om den kommende markeringen som skal foregå i de fire landene.