Brødr. Sunde as

Max utnyttelse

Ferdigprodusert Sundolitt veier nesten ingenting, men krever plass. Råstoffet derimot krever full tonnasje. Nå utnyttes samme bil maksimalt til begge deler.

Flaggskipet som har vært i drift i et drøyt halvår nå. Bilen går fra Ålesund til Danmark med full tonnasje på 33 tonn og returnerer med 115 kubikk ferdigvare.
Alt er tilpasset på millimeteren, deriblant små boggihjul og stoppere under dørken.

Flaggskipet som har vært i drift i et drøyt halvår nå. Bilen går fra Ålesund til Danmark med full tonnasje på 33 tonn og returnerer med 115 kubikk ferdigvare. Alt er tilpasset på millimeteren, deriblant små boggihjul og stoppere under dørken.

Publisert Oppdatert
Behovet for sideåpning kom med levering av isolasjon til byggeindustrien. De nye skapene har 100 % åpning i full høyde og bredde.

Behovet for sideåpning kom med levering av isolasjon til byggeindustrien. De nye skapene har 100 % åpning i full høyde og bredde.

Transportsjef Olav Andreas Salen disponerer 10 egne biler, mens Brødr. Sunde laster opp cirka 16 000 vogntog i året fordelt på fire fabrikker.

Transportsjef Olav Andreas Salen disponerer 10 egne biler, mens Brødr. Sunde laster opp cirka 16 000 vogntog i året fordelt på fire fabrikker.

Eldar Antonsen fra MAN Truck & Bus Norge AS utfordret NOR-KA til å finne løsninger der skapsider og tak innvendig var glatte og rene gjennom hele settet. Den løsningen kom de opp med og resultatet er i dag underveis med produkter fra Brødr. Sunde as.

Eldar Antonsen fra MAN Truck & Bus Norge AS utfordret NOR-KA til å finne løsninger der skapsider og tak innvendig var glatte og rene gjennom hele settet. Den løsningen kom de opp med og resultatet er i dag underveis med produkter fra Brødr. Sunde as.

Nylig ble det levert en MAN TGX 26.480 med de nye skapene som er utviklet hos påbyggeren NOR-KA i Sigdal.

Bilen skal gå med råvarer og full tonnasje til Danmark og ferdigprodukter hjem igjen. Maks vekt den ene veien og maks volum den andre veien. Bilen laster 33 tonn eller 115 kubikk alt etter behov.

Her har man i tillegg fjernet alle fysiske hindringer i skapet. Dørhengsler, skinner og alt som kan ta tak i produktene under lasting og lossing ville Brødr. Sunde få bort.

Løpekattsystemet på sidedørene er snudd og lagt på utsiden og går ned innvendig i døren. Armene går dermed opp på rammen og ikke inn i skapet.

NOR-KA løsning

- Grunnlaget ble lagt da NOR-KA kunne levere et skap som er ganske lett i tillegg til at MAN sitt chassis er lett i utgangspunktet. Disse skapene er 100 % tilpasset produktene de skal frakte, mener MAN-selger Eldar Antonsen og transportsjef Olav Andreas Salen hos Brødr. Sunde er enig.

- Vi har lært oss hvilke behov vi har i løpet av de årene vi har drevet. Når vi da møter en bilselger som har bakgrunn som bileier og har kjørt for Brødr. Sunde, så har vi en god samlet kunnskap om detaljer. Antonsen har hjulpet oss veldig for å finne den optimale bilen for vår type transport og den tror vi at vi har funnet nå. Denne bilen får med det lille ekstra enten det er tonnasje eller volum og dermed tjener vi også penger på den, oppsummerer Salen.

Standarden er satt for fremtidige bestillinger fra Brødr. Sunde. De kjører bare 15 prosent av godset sitt på egne biler, men pr i dag er det ingen som slår dem på lastekapasitet.

Egne biler

Brødr. Sunde skiller seg kanskje litt fra normalen, i og med at de velger ikke å inngå fraktavtaler til produktene sine, men Salen hevder at dette fungerer best for dem.

- Vi startet med egne biler for ti år siden. Både fordi vi så en mulighet for å tjene penger på det og dels fordi fiskekassekunder skal ha et visst volum hver dag.

Vi ønsket å sikre oss og ha full kontroll over akkurat den transporten.

Vi ser også at vi trenger egne biler med tanke på kapasitet. Det er til tider vanskelig å få ta i biler på det åpne markedet. I tillegg viser det seg at enkelte transporter er mer lønnsomme med egne biler, for eksempel i Harstad der vi leverer mellom 15 og 20 lass hver dag til et lakseslakteri, forklarer han.

Alle de fire fabrikkene har en egen bilpark, bygget opp på forskjellig vis.

- I Bergen bruker vi fire biler med et containersystem slik at varene settes av hos kunden og tom container returneres på neste tur. Hver bil laster fire slike containere. Totalt på alle anleggene har vi i dag ti biler og det er fire nye på vei inn.

Volum

Gjennomgangstema er volum, noe bilparken bærer preg av.

- Dette er jo et lavkostprodukt. Verdien på lasset er lav og en betydelig andel av sluttprisen påvirkes av fraktkostnadene.

Det handler det om å få med mest mulig på hvert lass, konkluderer Salen.