Mellomoppgjøret avklart

LO og NHO har kommet til enighet i mellomoppgjøret. Resultatet ble 1 krone i generelt tillegg (omtrent 2000,- i året) og ytterligere 1 krone i lavlønnstillegg.

Publisert Oppdatert

Det har vært knyttet stor spenning til årets mellomoppgjør. Finansuro og dårlige tider har bidratt til at begge parter må strekke seg langt. Både LO og NHO har vært innstilt på et moderat oppgjør, som ikke bidrar til å forsterke problemene i eksportindustrien.

Resultatet ble en krone i generelt tillegg til alle og ytterligere en krone til ansatte i overenskomster med snittlønn lavere enn 90 prosent av industrien, fortelles det i kveld på nettsidene til Transportarbeiderforbundet. 90 prosent av gjennomsnittelig industriarbeiderlønn utgjør ca kr. 319 000 i året.

I Transportarbeiderforbundet vil lavtlønnstillegget bli gitt i følgende overenskomstområder:

Transportselskaper i Norge (TL)

Miljøoverenskomsten i Norge (TL)

Havnetariffen (LTL)

Forbundsleder Per Østvold er fornøyd med resultatet.

- Tatt i betraktning den vanskelige situasjonen mange bedrifter er i, tror jeg våre medlemmer forstår at det ikke var mye å hente i forhandlingene. LOs forhandlingsutvalg har stått hardt på at det både skal gis et generelt tillegg og et lavlønnstillegg. Selv om tilleggene er moderate, er det grunn til å være fornøyd med resultatet, sier Østvold.

Det er allikevel en svært viktig klausul i årets oppgjør. Uten denne ville neppe NHO akseptert avtalen.

Forhandlingsprotokollen forteller nemlig at de lokale parter har anledning til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene.

- Dette er en viktig bestemmelse som skal ivareta bedrifter med dårlig lønnsevne, sier NHO-sjef Finn Bergesen jr. I pressemeldingen bekreftes det fra LO at partene lokalt kan avtale helt eller delvis bortfall eller utsettelse av tillegget.

Dette forutsetter enighet lokalt og avlønningen må ikke være lavere enn overenskomstens lønnsbestemmelser. 

- Dette er et solidarisk tariffoppgjør som tar hensyn til arbeidsplassene, de lavlønte og kvinner, sier LO-leder Roar Flåthen (Bildet)