Mener dommen er for streng

En lastebilsjåfør er i Frostating lagmannsrett dømt etter straffelovens § 239 til fengsel i 60 dager, samt at han fradømmes retten til å føre motorvogn i tre år. Han er i tillegg pålagt å avlegge ny førerprøve, og til å betale saksomkostninger med kr 4 000.

Publisert Oppdatert

Lagmannsretten har ved denne dommen uttalt at i et slikt tilfelle er aktsomhetsnormen den samme som ved rygging. Dersom noen har plassert seg i kjøretøyets blindsone og er umulig å se, selv om bilføreren reiser seg opp, risikerer føreren å bli dømt for uaktsomt drap. Satt på spissen, betyr dette at lastebilsjåføren i tettbebygde støk må ha med hjelpemann hvis han skal svinge til høyre, skriver NLF i en pressemelding.

Krever endring

I tillegg til fengsel, er sjåføren fradømt retten til å utøve sitt yrke som sjåfør i til sammen tre år. NLF er av den oppfatning at loven kun gir hjemmel til å frata domfelte førekortet i de tilfeller der de utgjør en konkret fare for trafikksikkerheten. En fører som i et øyeblikks uoppmerksom har forårsaket en alvorlig ulykke, kan ikke uten videre sies å utgjøre en slik fare. NLF vil så snart som mulig kreve endring i straffelovens bestemmelser om uaktsomt drap med motorvogn, og reglene om tap av førerrett.

Les også:

Funnet skyldig i uaktsomt drap

Uaktsomt drap? Svar på tiltale!