Mer gods på veien

Norske lastebiler fraktet 56 millioner tonn gods samlet på norske og utenlandske veier i 1. kvartal 2012 - en økning på 2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Publisert Oppdatert

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte og utgjorde 72,4 kilometer i 1. kvartal i år. Dette bidro til at transportarbeidet økte med 15 prosent, og utgjorde nesten 4 milliarder tonnkilometer.

Av de i alt 56 millioner tonn gods som ble fraktet av norskregistrerte lastebiler i 1. kvartal i år, ble 1,3 millioner tonn transportert over grensen.

Transportarbeidet utgjorde 777 millioner tonnkilometer. Transportert mengde til og fra utlandet gikk ned med 10 prosent, mens transportarbeidet økte med nesten 2 prosent - alt ifølge Statistisk Sentralbyrå.