Mer grensetransport med polske lastebiler

I 2012 fraktet polskregistrerte lastebiler 30 prosent mer gods inn og ut av Norge enn i 2011. Markedsandelen økte svakt, fra 4,0 til 4,8 prosent. Totalt fraktet utenlandske lastebiler nesten 60 prosent av den totale godsmengden som ble transportert over grensen med lastebil.

Selv om polakkene øker, er det fortsatt svenskene som har den største andelen over grensen.
Selv om polakkene øker, er det fortsatt svenskene som har den største andelen over grensen.
Publisert Oppdatert

Norske lastebilers andel økte 1 prosent fra 2011 til 2012, og endte på 41,9 prosent av den totale grensetransporten. Svenskregistrerte biler reduserte på samme tid sin markedsandel med nesten 5 prosent.

Likevel hadde de fortsatt størst markedsandel blant de utenlandske lastebilene, med 27,9 prosent av transportmengden i 2012. Baltiske bilers andel har økt siden 2011, men lå i 2012 fortsatt på mellom 5 og 6 prosent av transporten inn og ut av Norge.

Tyske bilers andel var om lag på samme nivå som i 2011, mens finske lastebiler reduserte sin markedsandel med 4,2 prosent.

Fortsatt økning for lastebiltransport over grensen

I 2012 ble det transportert over 249 millioner tonn gods til eller fra Norge. Det er nesten 3 prosent mer enn i 2011. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør. 12,9 millioner tonn, eller rundt 5 prosent, av den totale godsmengden ble fraktet med lastebil som passerte grensen på vei.

Hovedtall for 4. kvartal

I 4. kvartal 2012 fraktet lastebiler totalt 3,3 millioner tonn gods over grensen. Det er 4 prosent mer enn i samme kvartal i 2011. Av de 3,3 millioner tonnene fraktet norskregistrerte lastebiler 0,5 millioner tonn gods inn, og 0,9 millioner tonn gods ut av Norge.

For norske og utenlandske lastebiler i alt, økte eksporten med 9,8 prosent. Importen var derimot nesten uendret sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2011.

Foto: Svein-Ove Arnesen