Mer kjøring for norske biler... iallefall innenlands

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,0 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2013. Dette er en økning på 4,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Publisert Oppdatert

Godstransportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 6,2 prosent siden 1. kvartal 2012, mens transportarbeid i utlandet gikk ned med 4,5 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte svakt og utgjorde 73,2 kilometer i 1. kvartal i år.

Mer godstransport innenlands

I 1. kvartal 2013 transporterte norske lastebiler 57,8 millioner tonn gods innenlands, 5,1 prosent mer enn i 1. kvartal 2012. Transportmengden i forbindelse med eksport og import gikk derimot ned med 1,4 prosent i denne perioden.

Innenlandstransport totalt dominerende

Av den totale transporterte mengden med norske lastebiler i 1. kvartal i år ble hele 98 prosent fraktet innenlands. Siden turene til og fra utlandet i gjennomsnitt er lengre enn turene innenlands, utgjør innenlandsk transportarbeid en mindre andel av totalen enn selve godsmengden (eller transportert mengde) skulle tilsi. 85 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal.

Mindre egentransport

Andelen av transportarbeidet utført som egentransport gikk ned sett i forhold til 1. kvartal 2012. I 1. kvartal 2013 ble 80 prosent av transportarbeidet nasjonalt utført av biler i leietransport, mot 75 prosent i samme kvartal året før.

Mindre tomkjøring

Andelen kjørte kilometer uten last innenlands gikk ned fra 25,1 til 23,8 prosent fra 1. kvartal 2012 til tilsvarende kvartal i 2013. For godsbiler i utenlandskjøring gikk tomkjøringsprosenten ned fra 19,1 til 12,1 i samme periode.