Mer kontroll av tungtransport

Statens vegvesen skal øke antall tungbilkontroller og kjøre- og hviletidskontroller. Når det gjelder tungbil, skal det være fokus på dekk og bremser på vinterstid. Kontroll av farlig last og sikring av last blir det fokus på gjennom hele året.

Publisert Oppdatert