Mer kontroll av tungtransport

Statens vegvesen skal øke antall tungbilkontroller og kjøre- og hviletidskontroller. Når det gjelder tungbil, skal det være fokus på dekk og bremser på vinterstid. Kontroll av farlig last og sikring av last blir det fokus på gjennom hele året.

Opprettet