Mer pakker og gods

Posten-konsernet økte omsetningen med 145 millioner kroner (1,3%) i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

Foto: Foto: Stine Gabrielsen, Posten Norge

Publisert Oppdatert
Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. Foto: Posten Norge AS

Omsetningen i første halvår ble 11 502 millioner kroner. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivinger (EBITE) ble i samme periode 224 millioner kroner, som er 157 millioner kroner lavere enn i første halvår 2012. Nedgangen skyldes fortsatt fall i brevvolumer og sterk konkurranse i logistikkmarkedet

- Antall brev har falt med nærmere 40 prosent siden 2000. Den digitale utviklingen gjør at kundevanene endrer seg raskt i vår bransje, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Fall i brevvolumene

Færre brev er Postens største utfordring. I første halvår falt adresserte brevvolum med 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bank, forsikring og avisene står for den største nedgangen i år. Distribuert avisvolum falt med 7,5 prosent, mens uadressert reklame gikk ned med 10,4 prosent i første halvår.

- Vi tilpasser oss utviklingen blant annet ved å legge om fra postkontor til Post i Butikk. Så langt i år har vi åpnet rundt 40 nye Post i Butikk. I løpet av neste år vil vi ha åpnet 170 nye Post i Butikk slik at vi i Norge totalt vil ha 3000 utleveringssteder. Dermed vil kundene få utført alle vanlige posttjenester i våre 30 postkontor, 1400 Post i Butikk og hos 1700 landpostbud, sier Mejdell.

Vokser i Norden

Posten vokser innenfor logistikk i Norden. Konsernets virksomhet utenfor Norge utgjør nå 30,4 prosent av omsetningen, mot 27,7 prosent på samme tid i fjor. Økningen skyldes i hovedsak kjøp av ny virksomhet. Vekst innen netthandel bidrar til at mer pakker og gods skal transporteres og distribueres.

- Vår ambisjon er å bli den ledende nordiske logistikkaktøren. I juli signerte vi avtalen om å kjøpe 34 prosent av Danske Fragtmænd med intensjon om å overta hele selskapet. Kundene er nordiske og vi har kommet langt i å bygge sterke markedsposisjoner både i Sverige og Danmark, sier Mejdell.

God kvalitet og HMS

I første halvår 2013 hadde Posten en kvalitet på A-post levert over natt på 86,5 prosent, som var 1,5 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt med god margin i 1. halvår 2013.

Postens systematiske arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) har gitt gode resultater. Sykefravær, nye uføre og antall arbeidsskader er lavere enn på samme tid i fjor.

Miljøsatsing

Posten satser stort på mer miljøvennlige kjøretøy som et ledd i å nå målet om kutt i CO2-utslippene med 30 prosent innen 2015. Nå erstatter konsernet 20 lastebiler med nye biogasslastebiler.

- Det er en betydelig miljøsatsing, men vi kunne gjort enda mer om forholdene var bedre tilrettelagt for bruk av biogass. Det er altfor få pumper i landet. Vi ser at det er mye bedre tilgang på denne typen drivstoff i Sverige, sier Mejdell.